Opvoedhulp

Kinderen hebben recht op een veilig thuis. Een plek waar ze gezond kunnen opgroeien. Waar ze goede begeleiding krijgen. En ook aandacht, warmte en veiligheid. Jeugdzorg helpt kinderen en hun ouder(s) als het opvoeden moeilijk gaat. Jeugdzorg kan dan hulp op maat geven.

Welke opvoedhulp biedt Jeugdzorg nog meer?

Soms krijgen ouders verplicht hulp bij de opvoeding van een kind. Dat gebeurt als de problemen in een gezin heel ernstig zijn. En als de veiligheid van een kind in gevaar is. Een gezin kan ook verplichte hulp krijgen, als vrijwillige hulp niet helpt. Of als vrijwillige hulp niet geaccepteerd wordt.