Opvoedhulp op maat

Elk kind moet veilig kunnen opgroeien. Maar een kind opvoeden kan heel lastig zijn. Soms lukt het niet en zijn er problemen waardoor een kind zich niet goed kan ontwikkelen. Jeugdzorg kan dan helpen om de problemen op te lossen. Samen bekijken we hoe we een gezin het beste kunnen ondersteunen.

We gaan uit van de kracht van een gezin en de mensen eromheen. Bijvoorbeeld familieleden of vrienden. Mensen die ouder en kind vertrouwen en die het gezin graag willen helpen. Jeugdzorg stelt samen met het gezin een plan op en treedt op als het nodig is.

Wanneer kan Jeugdzorg helpen?

  • Bij ernstige problemen met de opvoeding.
  • Als ouder of kind gedragsproblemen heeft.
  • Als een ouder problemen heeft door stress, overbelasting of armoede.
  • Als ouder(s) relatieproblemen hebben of uit elkaar gaan.
  • Als er alcohol- of drugsproblemen zijn in een gezin. Bij ouder(s) of kind.

Jeugdzorgprofessionals

Heeft een kind problemen? Dan brengt Jeugdzorg u in contact met een Jeugdzorgprofessional. Dit is iemand die veel ervaring heeft met het begeleiden van gezinnen. De Jeugdzorgprofessional helpt gezinnen waar ingewikkelde problemen zijn. Zodat een kind veilig kan opgroeien. De Jeugdzorgprofessional zorgt ervoor dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Bij één gezin werken we altijd met één plan en één Jeugdzorgprofessional. We geven dan hulp op maat.

Om hulp vragen

Het is soms moeilijk om in te schatten of er hulp nodig is. En er is moed voor nodig om een ander om hulp te vragen. Twijfelt u? Wacht niet te lang, maar neem contact op met Jeugdzorg. In overleg met u en uw gezin maakt Jeugdzorg een plan. We bekijken samen wat de beste oplossing is.

Zoek direct hulp als er in uw gezin sprake is van:

  • Huiselijk geweld
  • Mishandeling
  • Verwaarlozing
  • Seksueel misbruik

"Ik zie dat het niet goed gaat met mijn dochter van 15. Er zijn in ons gezin veel problemen. Daardoor trekt zij zich helemaal terug. Ik wil haar wel helpen, maar ik weet niet hoe. Ik heb daar hulp bij nodig."