Verplichte opvoedhulp

Bij verplichte opvoedhulp bekijkt een Jeugdzorgprofessional samen met het gezin wat het best is voor een kind. En hoe lang er hulp nodig is. Soms is er specialistische hulp nodig: Jeugdzorg zorgt daar dan voor.

Soms is de situatie thuis te onveilig voor een kind. Of een kind kan zich door de problemen niet goed ontwikkelen. Dan kan het zijn dat een gezin een ‘time-out’ nodig heeft. Een kind gaat dan tijdelijk naar een veilige plek. Zo kan er weer rust komen. Jeugdzorg bekijkt samen met het gezin hoe dit het beste kan. Als de situatie onveilig is, maakt de jeugdzorgprofessional afspraken met de ouder(s) over de veiligheid.

Loopt de ontwikkeling van een kind gevaar? Dan kan de rechter hulp verplicht stellen. Dit heet Onder Toezichtstelling (OTS). Een kind gaat soms tijdelijk ergens anders wonen. Een gezin krijgt hierbij dan steun van Jeugdzorg. Meer informatie over pleegzorg.