Bemiddeling

Als ouders ruzie hebben, mag een kind niet bij die ruzies worden betrokken. Dat is schadelijk voor de ontwikkeling van een kind. Ook is het voor een kind belangrijk dat het zijn biologische ouders kan blijven zien, ook als het niet bij hen woont. Bijvoorbeeld als het kind tijdelijk in een pleeggezin woont of als ouders zijn gescheiden.

Met mediation worden ouders geholpen beter met elkaar te praten. Zodat er minder ruzie is. Tijdens mediation worden afspraken opgesteld waar iedereen zich tijdens de sessie aan moet houden. Als een kind in een pleeggezin woont of als de ouders zijn gescheiden, stelt Jeugdzorg samen met de ouder(s) een omgangsregeling op.