Onder Toezichtstelling (OTS)

Loopt de ontwikkeling van uw kind gevaar? Dan kan de rechter hulp verplicht stellen. Dit heet Onder Toezichtstelling (OTS). De rechter krijgt advies hierover van de Voogdijraad.

Is een kind onder toezicht gesteld? Dan maakt een professional van Jeugdzorg met het gezin een plan van aanpak. Hierin staat wat er moet gebeuren om de problemen op te lossen. De Jeugdzorgprofessional wordt betrokken bij de opvoeding van het kind. Belangrijke beslissingen voor een kind neemt een ouder(s) dan samen met de Jeugdzorgprofessional. De Jeugdzorgprofessional overlegt altijd met zijn of haar team en neemt besluiten in overleg met de teamco├Ârdinator en de gedragswetenschapper.

Jeugdzorg gaat altijd uit van de kracht van het gezin. En van het netwerk van een gezin: mensen die het gezin graag willen helpen. Bijvoorbeeld familie, vrienden of buren.

Soms moet een kind tijdelijk ergens anders gaan wonen. Dan krijgen ouder(s) steun van Jeugdzorg. Jeugdzorg helpt ook de tijdelijke opvoeders. Er word altijd gekeken naar wat er nodig is voor het kind om terug te kunnen keren naar huis.

Een Onder toezichtstelling duurt maximaal 1 jaar. Soms moet de maatregel worden verlengd. Dit bepaalt de rechter. Een Onder Toezichtstelling stopt automatisch als een kind 18 jaar wordt.