Jeugdzorg

Jeugdzorg Caribisch Nederland wil dat elk kind gezond en veilig kan opgroeien. Een kind dat plezier kan maken, leert wat zijn talenten zijn en hoe het bij kan dragen aan de maatschappij, gaat de beste toekomst tegemoet.

Als een kind in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, is het de taak van Jeugdzorg om te zorgen voor een veiligere situatie, zodat een kind zich goed kan blijven ontwikkelen. Dit doet Jeugdzorg bijvoorbeeld door het bieden van opvoedhulp, training en bemiddeling, pleegzorg en de opvang en begeleiding van kinderen in crisissituaties.

Ook is Jeugdzorg verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Daarbij begeleidt Jeugdzorg kinderen die door de rechter onder toezicht werden gesteld en jongeren die een (taak)straf opgelegd kregen.

In alle hulptrajecten van Jeugdzorg staat het kind centraal.