Pleegzorg

Ieder kind hoort op te groeien op een veilige plek met liefde en structuur. Soms zijn er problemen in een gezin waardoor een kind tijdelijk niet thuis kan wonen.

Eerst kijkt Jeugdzorg of een kind tijdelijk bij iemand anders kan wonen binnen het netwerk van het gezin. Is dit niet mogelijk, dan kan een  kind geplaatst worden in een pleeggezin. Deze vorm van opvang heet pleegzorg en lijkt het meest op de natuurlijke gezinssituatie. Dat is vaak het prettigst voor een kind. Pleegouders nemen dan voor korte of langere tijd de zorg voor het kind over.

“Eerst had ik er moeite mee dat iemand anders mijn zoon opvoedt. Maar nu zie ik dat het beter met hem gaat door de goede samenwerking met Jeugdzorg en het pleeggezin. Met een luisterend oor, de opvoedtips en begeleiding lukt het ons straks om hem rust en zekerheid te bieden en weer veilig thuis te laten wonen.”