Zorg en Jeugd

Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De organisatie is ontstaan door samenvoeging van het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) en Jeugdzorg en Gezinsvoogdij (JGCN).

Beide organisaties vielen al onder het ministerie van VWS en zijn nu samengekomen in 1 organisatie. De gedeelde visie binnen ZJCN is ‘Betrouwbaar, rechtvaardig en toegankelijke zorg voor inwoners van Caribisch Nederland in een gezonde samenleving, waarin er extra aandacht is voor het duurzaam veilig stellen van kinderen.’

De directie werkt samen met  verschillende stakeholders in Caribisch Nederland en Europees Nederland om zo de kwaliteit van zorg aan alle inwoners van Caribisch Nederland duurzaam te verbeteren, totdat er een kwaliteitsniveau van zorg ontstaat welke gelijk staat aan dat in Europees Nederland. Op verschillende vlakken vindt er samenwerking plaats; met ziekenhuizen in de Caribische regio, met andere departementen in Den Haag, met de openbare lichamen en de ministeries van volksgezondheid van de landen.

Informatie over Zorg vindt u hier
Informatie over Jeugdzorg vindt u hier