Begeleid wonen

Voor jongeren die langdurig onder de begeleiding van Jeugdzorg vallen en niet terug naar huis kunnen, biedt Jeugdzorg de mogelijkheid van begeleid wonen.

De begeleid wonen locatie van Jeugdzorg biedt jaarlijks plek aan ongeveer 9 tot 12 jongeren van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tussen de16 t/m 23 jaar. Deze jongeren zitten langdurig in een hulpverleningstraject bij Jeugdzorg en zijn toe aan een volgende stap richting meer zelfstandigheid. Deze jongeren kunnen niet terug naar huis omdat de thuissituatie ondanks de inzet van langdurige hulpverlening, onveranderd blijft. Er is in de thuissituatie vaak sprake van opeenstapeling van problemen, waardoor deze jongeren onvoldoende kunnen rekenen op ondersteuning bij de overgang van jeugd naar volwassenheid.

Intensieve begeleiding

Het doel van het begeleid wonen traject is dat jongeren in ongeveer twee jaar in staat zijn hun leven zelfstandig richting te geven. De begeleiding is onder andere gericht op:

  • het vergroten van zelfredzaamheid
  • zelfstandigheid
  • zelfverzorging
  • leren van sociale, relationele en praktische vaardigheden

De begeleiding sluit aan bij de bestaande hulpverlening van Jeugdzorg. Aan de hand van een persoonlijk plan van aanpak doorlopen de jongeren in de begeleid wonen voorziening drie fases. Elke fase kent persoonlijke leerdoelen en de begeleiding wordt daarop aangepast. Zo is de begeleiding in de eerste fase gericht op aansturen. De jongeren worden bijvoorbeeld aangestuurd in het naar school gaan en het vinden van een bijbaan. In fase twee is het begeleiden gericht op coachen. De jongeren krijgen workshop over werkethiek en worden gecoacht om op een goede manier verantwoordelijkheidsgevoel en een goede werkethiek te ontwikkelen. In fase drie is het begeleiden gericht op adviseren. Jongeren gaan zelfstandig naar hun werk en krijgen advies over onderwerpen waar ze tegenaan lopen op het werk.

Huisvesting en doorstroom

Een tweejarige pilot is gestart op 15 maart 2021. De begeleid wonen voorziening  is gehuisvest in een appartementencomplex aan de Kaya Sabana op Bonaire. Met woningbouwcoöperatie Fundashon Cas Bonairiano (FCB) wordt momenteel bekeken of er een nieuw gebouw gerealiseerd kan worden waar het begeleid wonen project structureel kan worden voortgezet. Daarnaast onderzoekt FCB of zij sociale huurwoningen beschikbaar kunnen stellen voor jongeren die het begeleid wonen traject succesvol afronden, zodat de doorstroom van jongeren kan worden gewaarborgd.