Jeugdreclassering

Als een jongere een strafbaar feit heeft gepleegd en in aanraking komt met politie en justitie, kan  een jongere een ‘jeugdreclasseringsmaatregel’ opgelegd krijgen. Dat is vaak een onderdeel van een jeugdstraf. Als dat gebeurt, begeleidt Jeugdzorg de jongere en ook het gezin.

Een jongere krijgt dan een begeleider van Jeugdzorg toegewezen. Samen maken zij een plan om ervoor te zorgen dat de jongere uit de problemen blijft en zich aan de voorwaarden houdt. Het doel is om de jongere op het rechte pad te houden en te zorgen dat hij of zij niet weer een strafbaar feit pleegt. Als dit lukt dan is dit goed voor de jongere én voor de samenleving.