Toegankelijkheid

De Rijksdienst Caribisch Nederland wil dat iedereen de informatie op deze website begrijpt en kan gebruiken. Daarom blijven we werken aan verbeteringen van de site. De status van de website  vindt u in onze toegankelijkheidsverklaring.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in de Europese richtlijn en internationale standaard EN 301 549/WCAG 2.1 en daarvoor verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring van de Rijksdienst Caribisch Nederland is opgesteld op 16 december 2020 en geldt voor de website: RijksdienstCN.com.

De website voldoet bijna aan de gestelde eisen. We streven ernaar dat onze digitale informatie en dienstverlening toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Ook als ze een beperking of bepaalde voorkeuren hebben. In de uitgebreide toegankelijkheidsverklaring  van RijksdienstCN.com kunt u precies zien hoe toegankelijk onze website is. Daar staat ook welke maatregelen wij nemen om aan onze plicht te voldoen.

Lees het toegankelijkheidsonderzoek WCAG 2.1, uitgevoerd door Stichting Accessibility op 10 november 2020.

Problemen met toegankelijkheid melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van onze website? Neem dan contact met ons op.