Jeugdbescherming

Soms krijgen ouders verplicht hulp bij de opvoeding van een kind. Dat gebeurt als de problemen in een gezin heel ernstig zijn. En als de veiligheid van een kind in gevaar is. Een gezin kan ook verplichte hulp krijgen, als vrijwillige hulp niet helpt. Of als vrijwillige hulp niet geaccepteerd wordt.

Het kan zijn dat de omgeving zich ernstige zorgen maakt over een kind. Bijvoorbeeld de huisarts, een leraar van school of de buren. Zij kunnen Jeugdzorg inschakelen. Jeugdzorg kan dan een verzoek tot gedwongen hulp indienen bij de Voogdijraad.

Alleen de rechter kan bepalen of een kind onder toezicht moet worden geplaatst. Soms moet een kind dan (tijdelijk) naar een ander adres of pleeggezin. Dit is ingrijpend. Daarom gebeurt dit alleen als dit het veiligst is voor een kind.

Natuurlijk kan een gezin ook altijd zelf om hulp vragen bij Jeugdzorg. Is de situatie onveilig, wacht dan niet! Zoek direct hulp als er in uw gezin sprake is van:

  • Huiselijk geweld
  • Mishandeling
  • Verwaarlozing
  • Seksueel misbruik