Klachten

ZJCN heeft een klachtenregeling. Bent u ontevreden over onze dienstverlening of vindt u dat u niet correct bent behandeld door een van onze medewerkers? Dan kunt u een klacht indienen bij het ZJCN.

Dit kan schriftelijk of mondeling. In beide gevallen vragen we u het klachtenformulier in te vullen. U kunt het klachtenformulier ophalen bij ZJCN of hier downloaden. Het formulier kunt u vervolgens sturen naar klacht@zorgverzekeringskantoor.nl of afgeven bij het ZJCN.

ZJCN neemt uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling. Wij streven er naar om u binnen de wettelijke termijn van maximaal 6 weken antwoord te geven. Als er uitgebreid onderzoek nodig blijkt te zijn, kan de afhandeling meer tijd in beslag nemen en zal ZJCN contact met u opnemen.

Per 1 november 2022 is een onafhankelijke, externe klachtadviescommissie geïnstalleerd voor het adviseren over het beoordelen van klachten van inwoners van Caribisch Nederland die betrekking hebben op zorg of jeugdzorg. Klik op deze link voor meer informatie hierover. Leidt ook dit niet tot een voor u bevredigende oplossing, dan kunt u uw klacht bij de Nationale Ombudsman neerleggen.

Ook iedere zorgaanbieder moet een klachtenregeling hebben. Als u vindt dat u niet correct bent behandeld door een zorgaanbieder of zijn of haar medewerker, kunt u een klacht bij de zorgaanbieder indienen.