Voogdijraad

Als een kind ernstig in de knel dreigt te raken, helpt de Voogdijraad Caribisch Nederland om samen met het kind en de ouders de beste oplossing te zoeken. Alleen als het echt niet anders kan, wordt de rechter erbij betrokken, maar het draait altijd om het belang van het kind. Dat kan onder andere omdat de Voogdijraad de rechter onafhankelijk adviseert.

De Voogdijraad CN komt op voor de rechten van minderjarigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd en geeft onafhankelijk advies. De Voogdijraad CN combineert kennis van pedagogiek, jeugdrecht en jeugdstrafrecht en kennis op het gebied van pleegzorg en adoptie.

Is ingrijpen in een gezin nodig? Dan zorgt de Voogdijraad CN ervoor dat dit op een zorgvuldige en transparante manier gebeurt. De Voogdijraad CN helpt met een duidelijk doel: het geven van het best mogelijk advies voor ieder kind, op het juiste moment.

De Voogdijraad CN is een uitvoerende organisatie die in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid haar taken uitvoert.