Voogdijraad

Elk kind heeft bijzondere zorg en bescherming nodig vanwege zijn kwetsbare en afhankelijke positie. Ouders zijn daar natuurlijk allereerst zelf verantwoordelijk voor. Zij moeten hun kind verzorgen en opvoeden en zijn ontwikkeling stimuleren. 

Als ouders hun verantwoordelijkheid niet (kunnen) nemen, kan de ontwikkeling van het kind in gevaar komen. Als er ernstige zorgen zijn over het opgroeien en opvoeden van een kind, wordt de Voogdijraad CN geraadpleegd of ingeschakeld. 

De Voogdijraad CN komt op voor deze kinderen door hun (gezins)situatie te onderzoeken en te adviseren over de beste oplossing voor het kind. Bij alles wat de de Voogdijraad CN doet, staat het belang van het kind centraal.

De Voogdijraad CN is een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.