Gezag en erkenning

Steeds meer kinderen worden geboren uit een relatie tussen ongehuwde ouders. Ouders kunnen ervoor kiezen om het gezag over het kind te delen. Maar hoe regelen ouders gezamenlijk gezag en is dit hetzelfde als erkenning?

Een minderjarig kind kan zonder zijn ouders in het buitenland gaan studeren. Of ouders kunnen het eiland verlaten en het kind achterlaten in de zorg van een ander. In zulke gevallen zijn de ouders verplicht om iemand aan te wijzen die de verantwoordelijkheid, zorg en opvoeding voor het kind van hen overneemt: een tijdelijk voogd.  

Als een ouder tijdelijk is geschorst uit het ouderlijke gezag omdat het kind een tijdelijk voogd had, kan de ouder een verzoek indienen om hersteld te worden in het ouderlijke gezag.