Alimentatie

Als ouders het vrijwillig onderling niet eens kunnen worden over een alimentatieregeling, dan bemiddelt de Voogdijraad CN. De Voogdijraad CN onderzoekt onafhankelijk hoeveel beide ouders kunnen besteden. Ook wordt gekeken naar de behoeftes van het kind op die leeftijd.

Tijdens het onderzoek praat de Voogdijraad CN ook met beide ouders. Op basis hiervan brengt de Voogdijraad CN een adviesrapport uit. Na het onderzoek bespreekt de Voogdijraad CN het advies met de ouders. Tijdens de inzage kunnen de ouders hun opmerkingen maken. De opmerkingen worden als bijlage aan het adviesrapport toegevoegd. Daarna wordt het adviesrapport voorgelegd aan het Gerecht. Het Gerecht neemt vervolgens een beslissing en de uitspraak wordt op een beschikking gezet. De beschikking wordt overgedragen aan de Belastingdienst CN voor het innen van de alimentatie.