Kinderalimentatie

Ouders van kinderen tot 21 jaar zijn samen verantwoordelijk voor de kosten van verzorging en opvoeding. Dit geldt ook na een scheiding. Als ouders uit elkaar gaan moeten er afspraken gemaakt worden over de financiële bijdrage aan de kosten voor levensonderhoud van de kinderen. Deze financiële bijdrage heet kinderalimentatie.

Vaak maken ex-partners samen afspraken over de kinderalimentatie. Maar als ouders het onderling niet eens kunnen worden over een alimentatieregeling, kan de rechter een bedrag vaststellen. In dat geval maakt de Voogdijraad CN een berekening en dient namens één of beide ouders een verzoek in bij de rechter. De Voogdijraad berekent wat er nodig is voor het levensonderhoud van het (de)kind(eren) en hoeveel beide ouders kunnen besteden. Op basis hiervan wordt het meest passende en realistische bedrag aan kinderalimentatie geadviseerd aan de rechter. Uiteindelijk beslist de rechter of kinderalimentatie toegekend wordt en wat de hoogte is van het bedrag.

Als de rechter een besluit heeft genomen, dan is de ene ouder verplicht om een bedrag voor de kinderen te betalen aan de andere ouder. Het bedrag kan alleen veranderen als een van beide ouders een wijziging aanvraagt. De Voogdijraad maakt dan opnieuw een berekening en de rechter  neemt opnieuw een besluit over de kinderalimentatie.

Stap voor stap

Wat gebeurt er bij een aanvraag van Kinderalimentatie?

Documenten