Conflictscheiding

Ouders worden het meestal samen eens hoe ze na de scheiding voor hun kinderen gaan zorgen. Soms ontstaat een conflict, bijvoorbeeld over de verdeling van de zorg of over de kinderalimentatie. Voor kinderen is het schadelijk als ouders veel ruzie maken.

Als ouders er samen en met hulp niet uitkomen, dan kunnen zij de rechter verzoeken om een beslissing, eventueel via een advocaat. De rechter kan een advies vragen aan de Voogdijraad CN.

Als er een conflict is over de kinderalimentatie, dan kunnen ouders voor bemiddeling rechtstreeks naar de Voogdijraad CN. 

Wat gebeurt er bij een (conflict)scheiding?