Over de Voogdijraad

Kinderen hebben recht op een gezonde en stabiele ontwikkeling. Dat staat in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. Ze kunnen daarbij gebruikmaken van onderwijs, gezondheidszorg en hulpverlening. Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat ouders ze niet zelf kunnen oplossen. Ook niet met steun van familie, vrienden, buren of vrijwillige hulp. Als er grote zorgen blijven over het veilig opgroeien van een kind, dan kunnen hulpverleners of rechtelijke instanties dit doorgeven aan de Voogdijraad CN.

De Voogdijraad CN onderzoekt of maatregelen of ingrijpen nodig zijn. Dat besluit neemt de Voogdijraad zorgvuldig. Als het kind beschermd moet worden, legt de Voogdijraad dit verzoek neer bij de rechter. Ook kan de Voogdijraad de rechter adviseren.   

Ouders kunnen bij de Voogdijraad CN terecht voor aanvragen van gezag, voogdij en advies over kinderalimentatie.