Sociale zaken & werk

De RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) valt direct onder het gelijknamige Ministerie in Den Haag. De unit SZW zet zich in voor veilige, gezonde en eerlijke werksituaties en houdt toezicht daarop. 

De unit keert namens het Ministerie sociale verzekeringen uit om bij te dragen aan bestaanszekerheid voor ouderen, ouders en mensen die tijdelijk door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap niet kunnen werken.

Daarnaast is er de onderstandsuitkering om bij te dragen aan bestaanszekerheid voor inwoners die in een financiële noodsituatie verkeren. De unit SZW werkt aan een menswaardig bestaan voor iedereen in Caribisch Nederland.