Arbeid

Het is belangrijk om als werknemer of werkgever uw rechten en plichten te kennen. Hier leest u meer over het wettelijk minimumloon, de voorwaarden voor een veilige en gezonde werkomgeving, tewerkstellingsvergunningen en de regels omtrent ontslag. De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wetten houden op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. De afdeling Arbeidszaken fungeert als intermediair tussen de werknemer en werkgever bij klachten en/of vragen.