Arbeid

Werkgevers en werknemers hebben beiden belang bij eerlijke, veilige en gezonde werkomstandigheden. Het is dan ook belangrijk om als werknemer of werkgever uw rechten en plichten te kennen. Daarom leest u hier meer over het wettelijk minimumloon en de voorwaarden voor een veilige en gezonde werkomgeving. De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wetten houden op het gebied van eerlijk, veilig en gezond werken.  De afdeling Arbeidszaken fungeert als intermediair tussen de werknemer en werkgever bij klachten en/of vragen.