Ouderdomspensioen (AOV)

De Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) is een basispensioen voor mensen die 65 jaar of ouder zijn. Woont of werkt u in Caribisch Nederland of heeft u hier gewoond of gewerkt? Dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOV. De RCN-unit SZW betaalt de AOV uit. U moet een aanvraag doen om AOV te ontvangen.

Lees hieronder verder. Of ga direct naar:

AOV aanvragen

Zes maanden voordat u 65 wordt,  doet u een aanvraag voor AOV. U kunt hiervoor langskomen bij de unit SZW tijdens een spreekuur. Klik hier om te zien wat u moet meenemen.

Ook is het mogelijk om digitaal een aanvraag voor AOV te doen. Download hier het aanvraagformulier AOV. Stuur de ingevulde formulieren samen met een scan van bovenstaande documenten naar pensioen@rijksdienstcn.com.

Als u uw AOV te laat heeft aangevraagd, kunt u met maximaal 1 jaar terugwerkende kracht AOV krijgen.

AOV bedragen

Kijk hier voor de actuele AOV bedragen.

Heeft u buiten Caribisch Nederland gewoond of gewerkt, dan bent u mogelijk niet verzekerd geweest en kan uw AOV-pensioen lager uitvallen. U komt in dat geval mogelijk in aanmerking voor een extra aanvulling vanuit de onderstand.

Datum van uitbetaling AOV

In onderstaande tabel vindt u de betaaldata voor 2023. Heeft u geen lokale bankrekening? Dan kan het langer duren voordat u uw pensioen ontvangt.

Als u op tijd uw aanvraag heeft gedaan, ontvangt u uw eerste AOV uitkering op de eerste betaaldatum die volgt op uw verjaardag. Stel dat u op 5 februari de AOV-leeftijd heeft bereikt, dan ontvangt u 24 februari uw eerste AOV.

Januari 24ste
Februari 24ste
Maart 24ste
April 24ste
Mei 24ste
Juni 23ste
Juli 24ste
Augustus 24ste
September 24ste
Oktober 24ste
November 24ste
December 22ste

Kerstuitkering

U krijgt een kerstuitkering als u in de maand september van dat jaar recht had op AOV. De kerstbonus is gelijk aan het bedrag dat u ontving in de maand september.  De kerstuitkering vindt plaats samen met de betaling van de AOV van december.

Pensioen uit andere landen

Bent u 65+ en heeft u voorheen op Curaçao, Aruba, Sint Maarten of in Nederland gewoond en gewerkt?
Dan heeft u mogelijk ook recht op AOV of AOW uit dat land. Hiervoor moet u apart een aanvraag indienen.

Kijk voor meer informatie op de officiële website van het betreffende land.

Aruba www.svbaruba.org/pensioen/
Curaçao www.svbcur.org/en/wetten/aov/
Sint Maarten www.szv.sx/faq/old-age-pension/
Nederland www.svb.nl/nl/aow/

Voor verdere informatie, vindt u hier de officiele wet- en regelgeving over de Algemene Ouderdoms verzekering (AOV).