Weduwen en wezen (AWW)

De rijksoverheid wil dat nabestaanden verzekerd zijn van een basisinkomen. Als de overledene op moment van overlijden woonachtig was in Caribisch Nederland, hebben weduwen, weduwnaars en (half)wezen recht op een uitkering uit de Algemene weduwen- en wezenwet (AWW).

Als weduwe of weduwnaar heeft uw recht op AWW totdat u de AOV-leeftijd bereikt. Als (half)wees heeft u, als u een voltijds opleiding volgt, recht op AWW tot u 25 jaar bent. De RCN-unit SZW betaalt de bijdrage uit. U moet een aanvraag indienen om AWW te ontvangen.

AWW aanvragen

Als u weduwe, weduwnaar of (half)wees bent geworden, kunt u langskomen bij de unit SZW tijdens een spreekuur om AWW aan te vragen. Klik hier om te zien wat u mee moet nemen.

Ook is het mogelijk om digitaal een aanvraag voor AWW te doen. Download het aanvraagformulier Weduwepensioen of het aanvraagformulier Wezenpensioen. Stuur de ingevulde formulieren samen met een scan van bovenstaande documenten naar pensioen@rijksdienstcn.com.

AWW bedragen

Klik hier voor een overzicht van de hoogte van de AWW.

Attestatie de Vita

Als u als weduwe of weduwnaar AWW vanuit Caribisch Nederland ontvangt maar niet op Bonaire, Saba of Sint Eustatius woont, dient u twee keer per jaar een Attestatie de Vita in bij de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). U moet dit document inleveren tussen 1 mei en 15 juni en tussen 1 november en 15 december. 

U kunt uw Attestatie de Vita aanvragen bij een bevoegde organisatie zoals:
•    Uw gemeente;
•    Een notaris;
•    Een Nederlandse ambassade;
•    Een Nederlands consulaat;
•    De Sociale Verzekeringsbank (SVB);
•    Social Health Insurance Sint Maarten (SZV)

U kunt met deze brief uw Attestatie de Vita kosteloos aanvragen bij een daarvoor bevoegde organisatie. Het is de bedoeling dat zij bijgaand format invullen en ondertekenen. Als dat niet mogelijk is, dient het eigen formulier in elk geval dezelfde gegevens te vermelden als ons format.

Indien Attestatie de Vita niet tijdig wordt ontvangen, wordt de uitkering opgeschort. Wanneer het document alsnog wordt ontvangen, kan met maximaal twee jaar terugwerkende kracht uitbetaald worden.

Schoolverklaring

Als u als wees AWW ontvangt vanuit Caribisch Nederland, dient u jaarlijks, voor 1 september, een geldige schoolverklaring in te dienen bij de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het maakt niet uit of u op Bonaire, Saba of Sint Eustatius woont, of daarbuiten.

Indien de schoolverklaring niet tijdig wordt ontvangen, wordt de uitkering opgeschort. Wanneer het document alsnog wordt ontvangen, kan met maximaal twee jaar terugwerkende kracht uitbetaald worden.

Datum uitbetaling AWW

De uitkering gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. De exacte datum van uitbetalen kan wisselen. U krijgt AWW altijd voor de eerste van de maand.

Voor verdere informatie vindt u hier de officiele wet- en regelgeving over de Algemene Weduwen- en Wezen Verzekering (AWW).

Eenmalige uitkering

Als nabestaande kunt u tot 6 maanden na het overlijden een aanvraag doen voor een eenmalige uitkering. Hiervoor kunt u langs komen bij het spreekuur AOV. Ook is het mogelijk om digitaal een aanvraag te doen. Download het aanvraagformulier Eenmalige uitkering. Stuur de ingevulde formulieren samen met een scan van bij te voegen bijlagen naar pensioen@rijksdienstcn.com.