Kinderbijslag

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van uw kind(eren) van 0 tot 18 jaar. Alle ouders en verzorgers die burger zijn van Caribisch Nederland hebben recht op kinderbijslag. Het maakt niet uit hoeveel u verdient. Kinderbijslag is een gift, u hoeft het niet terug te betalen. De RCN-unit SZW betaalt de kinderbijslag uit. U moet een aanvraag doen om kinderbijslag te ontvangen.

Kinderbijslag aanvragen

U kunt langskomen tijdens een spreekuur bij de unit SZW om kinderbijslag aan te vragen. Voor ieder kind moet u opnieuw een aanvraag doen.

Dit moet u meenemen:

  • Uw sedula;
  • Indien u een partner heeft die op hetzelfde adres woont; (kopie van) sedula partner;
  • Een bewijs van uw bankgegevens;
  • Als u voogdij heeft; de voogdijbeschikking;
  • Als uw kind in het buitenland verblijft vanwege medische redenen; een medische verklaring;
  • Indien uw kind in het buitenland verblijft vanwege onderwijsredenen; een schoolverklaring;
  • Als u geen Nederlandse nationaliteit heeft; een geldige verblijfsvergunning van uzelf en uw kind(eren).

Ook is het mogelijk om digitaal een aanvraag voor kinderbijslag te doen. Download het aanvraagformulier kinderbijslag hier. Stuur de ingevulde formulieren samen met een scan van bovenstaande documenten naar kinderbijslag@rijksdienstcn.com

Bedragen kinderbijslag

 Kijk hier voor de actuele bedragen.

Mijn kind wordt 18

Kinderbijslag is een bijdrage voor de kosten van de opvoeding van kinderen van 0 tot 18. In de maand nadat uw kind 18 jaar wordt, stopt de kinderbijslag automatisch.

Mijn kind gaat studeren

Wanneer uw kind studiefinanciering ontvangt, heeft u geen recht meer op kinderbijslag. Ook wanneer uw kind jonger is dan 18 jaar. Indien uw kind jonger is dan 18, maar binnenkort studiefinanciering gaat ontvangen, geeft u dit aan ons door. Dat kan door langs te komen tijdens de spreekuren of door het wijzigingsformulier in te vullen.

Voor verdere informatie vindt u hier de officiële wet- en regelgeving over kinderbijslag.