Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een eenmalige uitkering aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel. Daarmee erkent het Schadefonds namens de samenleving vanuit de overheid het onrecht dat hen is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan herstel van vertrouwen en doet het recht aan slachtoffers en hun naasten.

De informatie op deze website is bedoeld voor slachtoffers van geweldsmisdrijven die gepleegd zijn in Caribisch Nederland. Slachtoffers van geweldsmisdrijven die gepleegd zijn in Europees Nederland verwijzen wij naar de website www.schadefonds.nl.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een eenmalige uitkering aan:

  • slachtoffers van geweldsmisdrijven die hierdoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben of hebben gehad;
  • nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood-door-schulddelict;
  • naasten van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf ernstige en blijvende lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben.

'Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.'