Schadefonds Geweldsmisdrijven (NL)

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een eenmalige uitkering aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel. Daarmee erkent het Schadefonds namens de samenleving vanuit de overheid het onrecht dat hen is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan herstel van vertrouwen en doet het recht aan slachtoffers en hun naasten.

De informatie op deze website is bedoeld voor slachtoffers van geweldsmisdrijven die gepleegd zijn in Caribisch Nederland. Slachtoffers van geweldsmisdrijven die gepleegd zijn in Europees Nederland verwijzen wij naar de website www.schadefonds.nl.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een eenmalige uitkering aan:

  • slachtoffers van geweldsmisdrijven die hierdoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben of hebben gehad;
  • nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood-door-schulddelict;
  • naasten van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf ernstige en blijvende lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben.

'Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.'

Een half jaar geleden werd ik met geweld overvallen.

Om dit te verwerken heb ik gerichte hulp gezocht.

Dit kon door een vergoeding van het Schadefonds.

Bij mijn aanvraag hielp het dat ik aangifte had gedaan.

De dader is niet gevonden.

Maar het was duidelijk dat mijn psychische letsel kwam door het geweldsmisdrijf.

Soms verzamelt het Schadefonds informatie om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Bijvoorbeeld bij de politie, rechter of Openbaar ministerie.

Of, met mijn toestemming, bij mijn zorgverlener.

Want mijn letsel moet wel echt ernstig zijn.

Heeft mijn zorgverlener niet genoeg informatie?

Dan beoordelen de medische specialisten van het Schadefonds het letsel op basis van de beschikbare gegevens.

En stelt het Schadefonds de hoogte van het bedrag vast.

De informatie wordt natuurlijk alleen gebruikt voor het beoordelen van mijn aanvraag.

De gegevens voor mijn aanvraag waren vlot beschikbaar.

Daardoor kreeg ik, sneller dan ik had verwacht, een financie¨le tegemoetkoming.

En nu... gaat het al een stuk beter!

Hulp nodig bij indienen van de aanvraag? 

Ga naar Bureau Slachtofferhulp