Ik ben een slachtoffer

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor slachtoffers van geweldsmisdrijven, die hierdoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben of hebben gehad. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven hanteert onderstaande voorwaarden.

1. U bent slachtoffer van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf

Het moet gaan om een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Dit betekent dat er met opzet geweld tegen u is gebruikt of hiermee is gedreigd. Denkt u hierbij aan:

 • lichamelijke mishandeling
 • diefstal met geweld (zoals een woning- of bedrijfsoverval of straatroof)
 • bedreiging met geweld en/of een wapen
 • verkrachting en aanranding (zedenmisdrijven)
 • huiselijk geweld
 • stalking
 • brandstichting waarbij het slachtoffer gevaar liep
 • mensenhandel

Ongelukken vallen hier niet onder. Een voorbeeld: iemand loopt in zijn of haar haast tegen u aan. Hierdoor valt u en breekt u een been. Dan is dat een ongeluk, geen opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf.

2. U heeft of had ernstig letsel door het geweldsmisdrijf

Het Schadefonds is er voor slachtoffers met ernstig letsel. Dit kan lichamelijk en/of geestelijk (psychisch) letsel zijn. Letsel wordt door het Schadefonds als ‘ernstig’ bestempeld wanneer u meerdere keren medisch werd behandeld, het herstel lange tijd duurt/duurde of als herstel niet mogelijk is. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • een gebroken been of arm waarbij operatie nodig was
 • blijvend verlies van reuk en/of smaak
 • het verlies van een tand, kies of oog
 • een posttraumatische stressstoornis

Het Schadefonds heeft medische stukken nodig over uw lichamelijke en/of psychische problemen. Voor psychische problemen wordt er gekeken of u in behandeling bent bij een behandelaar met een BIG-registratie, een NIP-dienstmerk met Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD), een NVO-registratie met Basisaantekening Diagnostiek (BAD) of een contract met het Zorgverzekeringskantoor. Dit kunt u navragen bij uw behandelaar.

Bij sommige geweldsmisdrijven gaat het Schadefonds er altijd van uit dat u ernstig geestelijk letsel heeft: bijvoorbeeld bij aanranding of verkrachting, huiselijk geweld en bedreigingen met een mes of vuurwapen. In deze gevallen hoeft u dus niet in behandeling te zijn bij een psycholoog of psychiater om een uitkering te krijgen. Dit wordt ‘het vooronderstellen van ernstig letsel’ genoemd.

Het Schadefonds werkt samen met medisch adviseurs. Zij bekijken de door u meegestuurde medische informatie (stukken van uw arts of behandelaar met informatie over uw klachten/letsel). Dit gebruiken zij om te bepalen of er sprake is van ernstig letsel. Ook kunnen zij in sommige gevallen extra medische informatie opvragen bij uw arts of behandelaar. Dit doen zij alleen met uw toestemming.

Voor de beoordeling van het letsel gebruikt het Schadefonds alleen informatie van specialisten met een BIG-registratie, een NIP-dienstmerk met Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD), een NVO-registratie met Basisaantekening Diagnostiek (BAD) of een contract met het Zorgverzekeringskantoor. De richtlijnen voor het beoordelen van letsel zijn opgenomen in een letsellijst. De letsellijst geeft een overzicht van de meest voorkomende letsels en welke uitkering hierbij past.

3. Het geweldsmisdrijf vond plaats in Caribisch Nederland

Het geweldsmisdrijf moet in Caribisch Nederland zijn gebeurd. Als het geweldsmisdrijf aan boord van een Caribisch Nederlands schip of vliegtuig plaatsvond, dan kunt u ook bij het Schadefonds terecht. Woont u niet in Caribisch Nederland, maar bent u hier wel slachtoffer geworden van geweld, dan kunt u ook een aanvraag indienen. Slachtoffers van geweldsmisdrijven die gepleegd zijn in Europees Nederland verwijzen wij naar de website www.schadefonds.nl.

4. U heeft geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

Er wordt gekeken naar uw eigen rol in wat er is gebeurd. Voorbeelden zijn:

 • als u als eerste geweld heeft gebruikt;
 • als u de ander heeft uitgedaagd;
 • als u zich bezighoudt met criminele activiteiten (zoals de handel in drugs).

Als u een aandeel heeft in het geweldsmisdrijf is het mogelijk dat u geen of een lagere uitkering krijgt.

5. De schade wordt niet op een andere manier vergoed

U krijgt alleen een uitkering van het Schadefonds als de schade niet is vergoed door de dader of een verzekeringsmaatschappij.

U kunt wel bij het Schadefonds terecht als u nog niet weet of u geld van anderen gaat ontvangen. Als u uiteindelijk toch geld krijgt van de dader of de verzekeringsmaatschappij, kan het zijn dat u de uitkering van het Schadefonds moet terugbetalen. Het Schadefonds kan ook bij haar beslissing al rekening houden met de vergoeding die de dader u moet betalen. Dan hoeft u onze uitkering niet achteraf terug te betalen.