Subsidieregeling overvallen

Is uw woning of bedrijf overvallen?

Dan kunt u een subsidie aanvragen van maximaal € 1.000* voor preventieve beveiligingsmaatregelen om nieuwe woning- of bedrijfsovervallen te voorkomen.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven verstrekt deze subsidie. Het Schadefonds doet dit namens de minister van Justitie en Veiligheid. Met deze regeling wil de minister u helpen de kans te verkleinen dat u opnieuw wordt overvallen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat personen of bedrijven die zijn overvallen en daarna geen (aanvullende) preventieve maatregelen treffen, een grotere kans hebben op een nieuw overval.

*De subsidie wordt vastgesteld in Euro’s en in US dollars op uw rekening overgemaakt. Het bedrag dat uiteindelijk op uw rekening terechtkomt, is daarom afhankelijk van de wisselkoers.

Kom ik in aanmerking voor een subsidie?

Voor een subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • uw woning of bedrijf is in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 overvallen.
 • bij de overval is geweld gebruikt of met geweld gedreigd.
 • u heeft aangifte gedaan van de overval en kunt dit aantonen met een kopie van de aangifte.
 • u heeft na de overval beveiligingsmaatregelen aangeschaft om nieuwe overvallen te voorkomen en kunt dit met een factuur aantonen.
 • Uw aanvraag moet vóór 1 juli 2022 zijn ingediend.

De regeling geldt alleen als er bij de overval geweld is gebruikt of met geweld is gedreigd, bijvoorbeeld met een mes of vuurwapen. Als u slachtoffer bent van een inbraak of diefstal, waarbij geen geweld is gebruikt of niet met geweld is gedreigd, kunt u geen aanvraag in­dienen.

Voor welke beveiligingsmaatregelen krijg ik een subsidie?

Alle maatregelen die erop gericht zijn om te voorkomen dat opnieuw een overval wordt gepleegd, komen voor een subsidie in aanmerking.

Enkele voorbeelden voor woningen:

 • het installeren van goede buitenverlichting,
 • het installeren van een alarmsysteem,
 • het plaatsen van hekwerk bij ramen en deuren,
 • het plaatsen van kierstandhouders.

Enkele voorbeelden voor bedrijven:

 • het installeren van goede buitenverlichting,
 • het installeren van een alarmsysteem,
 • het installeren van cameratoezicht,
 • het plaatsen van een kluis,
 • het organiseren van overvaltraining voor het personeel.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

Dit kan op twee manieren:

 • U gaat langs bij Bureau Slachtofferhulp en zij dienen de aanvraag digitaal voor u in.
 • U print een aanvraagformulier uit en stuurt deze, met een kopie van uw paspoort/identiteitskaart/rijbewijs en alle benodig­de stukken, per post naar het Schadefonds in Europees Nederland. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.schadefonds.nl

Het Schadefonds raadt u aan om de aanvraag via Bureau Slachtofferhulp in te dienen. Dit omdat de post vanuit Caribisch Nederland naar Europees Nederland soms lang op zich kan laten wachten. Bureau Slachtofferhulp kan uw aanvraag digitaal indienen zonder tijdsverlies.

Daarnaast heeft Bureau Slachtofferhulp ervaring met het invullen van aanvraagformulieren en weten zij exact wat voor het Schadefonds belangrijk is. Ook kan Bureau Slachtofferhulp, namens het Schadefonds, uw identiteit controleren door ter plekke uw paspoort/identiteitskaart/rijbewijs te bekijken.

Aanvraag indienen

Gaat u langs bij Bureau Slachtofferhulp? Dan dienen zij de aanvraag digitaal voor u in. Zorg ervoor dat u de volgende documenten bij zich heeft:

 • kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • kopie van de aangifte of proces-verbaal
 • kopie van de factuur van de genomen beveiligingsmaatregelen om een nieuwe overval te voorkomen
 • kopie bankpas

Print u zelf het aanvraagformulier uit en stuurt deze zelf per post op? Voeg dan dezelfde documenten toe. Het Schadefonds raadt u aan om de aanvraag via Bureau Slachtofferhulp in te dienen.

Meer informatie

Veel gestelde vragen

Is een offerte voldoende om de subsidieaanvraag in behandeling te nemen?

Nee. Het Schadefonds heeft voor uw aanvraag een factuur nodig. Dit betekent dat u het bedrag eerst zelf moet betalen.

Kan ik als slachtoffer van een inbraak een subsidieaanvraag indienen?

Als u slachtoffer bent van een inbraak of diefstal, waarbij geen geweld is gebruikt of niet met geweld is gedreigd, kunt u geen subsidieaanvraag in­dienen.

Deze regeling geldt alleen als er bij de overval geweld is gebruikt of met geweld is gedreigd, bijvoorbeeld met een mes of vuurwapen. U kunt dan u ook een aanvraag indienen voor een uitkering uit het reguliere Schadefonds. Kijk hiervoor op de pagina Slachtoffer.

Kan ik als slachtoffer van een straatroof een aanvraag indienen?

Nee. De overval moet namelijk binnen een woning of bedrijf hebben plaatsgevonden.

Als slachtoffer van een straatroof kunt u wel een aanvraag indienen voor een uitkering uit het reguliere Schadefonds. Kijk hiervoor op de pagina Slachtoffer.

Heeft u andere vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Bureau Slachtofferhulp op uw eiland of het Schadefonds in Europees Nederland