Ik ben een naaste

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor de naaste van een slachtoffer dat ernstige en blijvende lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) opliep door een geweldsmisdrijf op of na 1 januari 2019. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven hanteert onderstaande voorwaarden.

1. U bent naaste

U kunt als naaste een aanvraag indienen als uw echtgenoot, (geregistreerd) partner, ouder, kind, broer of zus ernstig en blijvend letsel heeft door een geweldsmisdrijf.

2. Er is sprake van een opzettelijk geweldsmisdrijf

U bent naaste van een slachtoffer van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Dit betekent dat er met opzet geweld tegen het slachtoffer is gebruikt of hiermee is gedreigd. Denkt u hierbij aan:

 • poging tot moord/doodslag;
 • lichamelijke mishandeling;
 • bedreiging met geweld en/of een wapen.

Ongelukken vallen hier dus niet onder.

3. Er is sprake van ernstig én blijvend letsel door het geweldsmisdrijf

Dit kan lichamelijk en/of geestelijk (psychisch) letsel zijn. Het Schadefonds bestempelt letsel als ‘ernstig en blijvend’ wanneer het slachtoffer voor minstens 70% lichamelijk niet meer kan functioneren. Ook psychisch letsel kan ernstig en blijvend zijn.

Blijvend letsel betekent dat er geen vooruitzicht is dat het letsel (of de gevolgen ervan) na verloop van tijd vermindert. De ommezwaai in het leven van het slachtoffer en de naaste is van groot belang voor onze beoordeling. Het gaat er dan ook om dat de naaste een lange tijd op indringende wijze last heeft van de gevolgen van het geweldsmisdrijf.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • verlies van zicht (gehele blindheid)
 • verlamming (hoge dwarslaesie)
 • verlies van beide armen
 • hersenletsel met ernstige karakter- en gedragsveranderingen
 • derdegraadsbrandwonden over grote delen van het lichaam
 • lichamelijk of psychisch letsel waardoor het slachtoffer niet meer voor zichzelf kan zorgen

4. Het geweldsmisdrijf vond plaats in Caribisch Nederland

Het geweldsmisdrijf moet in Caribisch Nederland zijn gebeurd. Als het geweldsmisdrijf aan boord van een Caribisch Nederlands schip of vliegtuig plaatsvond, dan kunt u ook bij het Schadefonds terecht. Woont u niet in Caribisch Nederland, maar werd uw naaste hier slachtoffer van geweld? Dan kunt u ook een aanvraag indienen. Naasten van slachtoffers van geweldsmisdrijven die gepleegd zijn in Europees Nederland verwijzen wij naar de website www.schadefonds.nl.

5. U of het slachtoffer had geen eigen aandeel in het misdrijf

U kunt alleen een eenmalige uitkering krijgen als u of het slachtoffer niet schuldig was aan het misdrijf. Er wordt namelijk ook naar uw rol en de rol van het slachtoffer gekeken bij wat er gebeurd is. Als u of het slachtoffer een aandeel had in het geweldsmisdrijf, is het mogelijk dat u geen uitkering krijgt.

Voorbeelden zijn:

 • als u of het slachtoffer als eerste geweld heeft gebruikt;
 • als u en/of het slachtoffer zich bezighield met criminele activiteiten (zoals drugshandel).

6. De schade wordt niet op een andere manier vergoed

U krijgt alleen een uitkering van het Schadefonds als de schade niet is vergoed door de dader of een verzekeringsmaatschappij.

U kunt wel bij het Schadefonds terecht als u nog niet weet of u geld van anderen gaat ontvangen. Als u uiteindelijk toch geld krijgt van de dader of de verzekeringsmaatschappij, kan het zijn dat u de uitkering van het Schadefonds moet terugbetalen.

Het Schadefonds kan ook bij haar beslissing al rekening houden met de vergoeding die de dader aan u moet betalen. Dan hoeft u onze uitkering niet achteraf terug te betalen.

7. Datum misdrijf

U kunt als naaste alleen een uitkering aanvragen als het geweldsmisdrijf op of na 1 januari 2019 is gebeurd.