Ik ben een getuige

Het Schadefonds is er ook voor mensen die getuige waren van een geweldsmisdrijf. U wordt in dat geval een waarnemer genoemd. Een waarnemer kan in de volgende gevallen een aanvraag indienen:

  • U was bij het geweldsmisdrijf aanwezig;

of

  • U heeft het slachtoffer onverwachts aangetroffen op de plek waar het misdrijf plaatsvond (het plaats delict);

of

  • U heeft als kind gedurende een langere periode en regelmatig (stelselmatig) huiselijk geweld meegemaakt.

Om als waarnemer een eenmalige uitkering te krijgen, moet u hierdoor ernstige psychische problemen (letsel) hebben gekregen. Dit moet vastgesteld zijn door een therapeut met een BIG-registratie, een NIP-dienstmerk met Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD), een NVO-registratie met Basisaantekening Diagnostiek (BAD) of een contract met het Zorgverzekeringskantoor.

Bij kinderen tot 12 jaar die getuige zijn geweest van stelselmatig huiselijk geweld gaat het Schadefonds ervan uit dat er sprake is van ernstige psychische problemen (letsel). In dat geval hoeft dit niet te worden aangetoond.