Over Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Schadefonds wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid waar zij verantwoording aan afleggen.

Het Schadefonds geeft als onderdeel van de Rijksoverheid een eenmalige uitkering aan slachtoffers, nabestaanden en naasten waarmee erkenning wordt gegeven aan slachtoffers van situaties die nooit hadden mogen gebeuren. Hiermee draagt het Schadefonds bij aan het herstel van hun vertrouwen in de samenleving.

Belangrijk om te weten:

  • Een aanvraag als slachtoffer of nabestaande is mogelijk voor misdrijven gepleegd op of na 1 januari 2017. Een aanvraag als naaste is mogelijk voor misdrijven gepleegd op of na 1 januari 2019.
  • De aanvraag moet binnen 10 jaar nadat het misdrijf is gepleegd, zijn ingediend.
  • Het Schadefonds neemt nooit contact op met de dader.
  • Er hoeft geen sprake te zijn van een rechtszaak of veroordeling.
  • Het Schadefonds kan helpen met verzamelen van informatie bij bijv. de politie of het Openbaar Ministerie.

Het Schadefonds bestaat uit een Commissie van tien leden en een bureau van ruim tachtig medewerkers. De Commissie stelt het beleid vast en beslist op bezwaarschriften. Het bureau behandelt de aanvraag, zet onderzoek uit en maakt het geldbedrag over aan de slachtoffers en nabestaanden. Ook ondersteunt het bureau de Commissie bij bezwaarzaken en vertegenwoordigt het Schadefonds bij de rechter in beroepszaken.