Ik ben een nabestaande

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor mensen die hun naaste zijn verloren door geweld of door een dood-door-schulddelict. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven hanteert onderstaande voorwaarden.

1. U bent  nabestaande (in de zin van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven)

U kunt als nabestaande een aanvraag indienen als uw echtgenoot, (geregistreerd) partner, ouder, kind, broer of zus is overleden door geweld of dood-door-schulddelict.

2A. Het slachtoffer is overleden door een opzettelijk geweldsmisdrijf

U kunt als nabestaande een aanvraag indienen als het slachtoffer is overleden door een zogenaamd opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf betekent dat er met opzet geweld is gebruikt, zoals moord en doodslag.

Ongelukken vallen hier niet onder. Een voorbeeld: iemand loopt in zijn of haar haast tegen het slachtoffer aan. Hierdoor valt hij of zij ongelukkig en overlijdt. Dan is dat een ongeluk, geen opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf.

2B. Het slachtoffer is overleden door een dood-door-schulddelict

U kunt als nabestaande een aanvraag indienen als het slachtoffer is overleden door een zogeheten dood-door-schulddelict. Bij het Schadefonds komen nabestaanden in aanmerking die hun naaste zijn verloren door:

  • dood-door-schuld in het verkeer;
  • dood-door-schuld in algemene zin.

Bij schuld in verkeerszaken (zoals bedoeld in artikel 320 Wetboek van Strafrecht BES) gaat het om het gedrag van de verdachte. Een enkele overtreding is vaak niet voldoende om te spreken van schuld. Bijvoorbeeld: als er geen voorrang is gegeven, is dat vaak niet voldoende om te spreken van schuld. Wanneer de verdachte ook nog veel te hard reed en/of alcohol dronk, is er sneller sprake van dood-door-schuld.

Bij schuld in algemene zin (zoals bedoeld in artikel 320 Wetboek van Strafrecht BES) gaat het om het gedrag van de verdachte en de gebeurtenis en de omstandigheden. Voorbeelden van schuld in algemene zin kunnen zijn:

  • een koolstofmonoxidevergiftiging;
  • ongelukken met vuurwapens;
  • medische fouten.

Echte ongelukken zijn niet voldoende om te spreken van dood-door-schuld. Bij dood door schuld moet het gaan om onvoorzichtig gedrag: de verdachte kon weten dat er iets fout zou kunnen gaan, maar hij ging er toch mee door.

3. Het geweldsmisdrijf of dood-door-schulddelict vond plaats in Caribisch Nederland

Het geweldsmisdrijf of dood-door-schulddelict moet in Caribisch Nederland zijn gebeurd. Als het aan boord van een Caribisch Nederlands schip of vliegtuig is gebeurd, dan kunt u ook bij het Schadefonds terecht. Woonde het slachtoffer niet in Caribisch Nederland, maar is hier wel door het geweldsmisdrijf of dood door schulddelict overleden? Dan kunt u ook een aanvraag indienen. Nabestaande van slachtoffers van geweldsmisdrijven of door-door-schulddelicten die gepleegd zijn in Europees Nederland verwijzen wij naar de website www.schadefonds.nl.

4. U of het slachtoffer had geen eigen aandeel in het misdrijf

U kunt alleen een eenmalige uitkering krijgen als u of het slachtoffer niet schuldig was aan het misdrijf. Er wordt namelijk ook gekeken naar uw rol en de rol van het slachtoffer bij wat er gebeurd is. Als u of het slachtoffer een aandeel had in het geweldsmisdrijf is het mogelijk dat u geen uitkering krijgt. Voorbeelden zijn:

  • als u of het slachtoffer als eerste geweld heeft gebruikt;
  • als u en/of het slachtoffer zich bezighield met criminele activiteiten (zoals de handel in drugs).

5. Schade niet op andere manier vergoed

U krijgt alleen een uitkering van het Schadefonds als de schade niet is vergoed door de dader of een verzekeringsmaatschappij. In sommige gevallen heeft u bijna altijd recht op een schadevergoeding van de verzekeringsmaatschappij. Hierover leest u meer onder voorwaarde 1.

U kunt wel bij het Schadefonds terecht als u nog niet weet of u geld van anderen gaat ontvangen. Als u uiteindelijk toch geld krijgt van de dader of de verzekeringsmaatschappij, kan het zijn dat u de uitkering van het Schadefonds moet terugbetalen.

Het Schadefonds kan ook bij haar beslissing al rekening houden met de vergoeding die de dader of verzekeringsmaatschappij u moet betalen. Dan hoeft u onze uitkering niet achteraf terug te betalen.