Inspectie maritiem

Infrastructuur & Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige en veilige verbindingen over de weg, het water en door de lucht en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Bonaire, Saba en Sint Eustatius

Met het eilandgebied en lokale organisaties werken we aan:

  • Veilige luchthavens
  • Veilige zeehavens
  • Veilige transporten (weg, water en lucht)
  • Milieu- en economisch verantwoorde afvalverwerking
  • Afvalwaterzuivering
  • Schone bodem
  • Schoon drinkwater
  • Ruimtelijke ontwikkelingsplannen
  • Crisismanagement
  • Inspecties

Fotoboek

Van de eerste drie jaar samenwerking in Caribisch Nederland is een fotoboek gemaakt. Het fotoboek bevat foto's die gemaakt zijn door medewerkers van Bonaire, Saba, Sint Eustatius en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het boek geeft een indruk van de werkzaamheden van het ministerie.

Fotoboek IenM