Infrastructuur

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan de duurzame bescherming tegen het water en aan veilige verbindingen van internationale kwaliteit. De belangrijkste uitgangspunten zijn bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid.

Bonaire, Saba en Sint-Eustatius

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba richt IenW zich op de volgende zaken:

 • Veilige en beveiligde luchtvaart/havens en luchtverkeer 
 • Veilige internationale en lokale scheepvaart en beveiligde havens 
 • Een bijdrage leveren aan schoon oppervlaktewater 
 • Het kunnen monitoren van vulkaanactiviteiten 
 • Een bijdrage leveren aan verkeersveiligheid en openbaar vervoer 
 • Veilig transport van gevaarlijke stoffen

Projecten op Bonaire, Saba en Sint Eustatius

 • Herstel baan luchthaven Flamingo 
 • Luchtvaart verbindingen 
 • Permanente Waterzuivering Bonaire 
 • Verplaatsing Vrachthaven Bonaire 
 • Herstel en verbetering haven van Saba 
 • Herstel en verbetering haven van Statia 
 • Opzet masterplan luchthaven Statia 
 • Opzet masterplan luchthaven Saba 
 • Afspraken dienstverlening luchtverkeersbeveiliging 
 • Afspraken dienstverlening meteo
 • Vervoer gevaarlijke stoffen 
 • Openbaar vervoer Bonaire 
 • Inrichting toezicht scheepvaart 
 • Nautische hulpmiddelen/vuurtorens