Hogere maximumtarieven voor elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Saba en Sint Eustatius

De maximumtarieven voor de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Saba en Sint Eustatius stijgen per 1 januari 2022. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt doordat de prijs van olie die nodig is om elektriciteit en drinkwater te produceren sterk is gestegen.

Drinkwater

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt de maximumtarieven voor elektriciteit voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius jaarlijks vast. Voor Bonaire en Sint Eustatius stelt de ACM ook de maximumtarieven voor drinkwater vast. De ACM stelt de tarieven vast op basis van de kosten die de producenten en distributeurs maken. Deze bedrijven bepalen vervolgens aan de hand van deze maximumtarieven zelf wat ze bij afnemers daadwerkelijk in rekening brengen.

De onvoorspelbare olieprijzen hebben grote invloed op de productiekosten en daarmee op de (maximum)tarieven voor elektriciteit. Daarom zal een voortvarende verdere verduurzaming van de productie op de eilanden niet alleen bijdragen aan een beter klimaat, maar juist ook aan stabielere elektriciteits- en drinkwatertarieven, omdat door verduurzaming de afhankelijkheid van olie minder wordt.

In voorgaande jaren hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat steeds subsidies verstrekt aan de bedrijven zodat zij lagere tarieven konden berekenen aan afnemers. De ministeries hebben aangegeven dat ook voor 2022 te gaan doen.

Bonaire

Voor Bonaire stijgt het maximum-gebruikstarief elektriciteit van ongeveer 0,29 USD/kWh naar ongeveer 0,33 USD/kWh. De bovengrens voor het pagabon-tarief (prepaid) stijgt van ongeveer 0,50 USD/kWh naar ongeveer 0,53 USD/kWh. Deze stijgingen hebben vooral te maken met verwachte hogere kosten voor het produceren van elektriciteit. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden betekent dit een stijging van ongeveer 8 USD per maand op de elektriciteitsrekening.

Het maximumtarief voor gebruik van drinkwater daalt van ongeveer 3,81 USD/m3 naar ongeveer 3,74 USD/m3. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een daling van ongeveer 0,75 USD per maand op de rekening.

Saba

Voor Saba stijgt het maximum-gebruikstarief elektriciteit van ongeveer 0,37 USD/kWh naar ongeveer 0,41 USD/kWh. Dit heeft vooral te maken met verwachte hogere kosten voor het produceren van elektriciteit. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden betekent dit een stijging van ongeveer 9 USD per maand op de elektriciteitsrekening.

Sint Eustatius

Voor Sint Eustatius stijgt het maximum-gebruikstarief elektriciteit van ongeveer 0,32 USD/kWh naar ongeveer 0,36 USD/kWh. Deze stijging heeft vooral te maken met verwachte hogere kosten voor het produceren van elektriciteit. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden betekent dit een stijging van ongeveer 8 USD per maand op de elektriciteitsrekening.

Het maximumtarief voor gebruik van drinkwater stijgt van ongeveer 6,73 USD/m3 naar ongeveer 8,62 USD/m3. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een stijging van ongeveer 19 USD per maand op de rekening. Een deel van deze verhoging komt niet alleen door de gestegen olieprijs, maar ook doordat reparaties aan de transportleiding noodzakelijk waren.