Wijziging Luchtvaartwet BES in consultatie

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt een wijziging voor van de Luchtvaartwet BES. Deze wijziging biedt een wettelijke basis voor het instellen van een openbaredienstverplichting op bepaalde luchtvaartroutes. Iedereen kan tot en met 26 juli reageren op het wetsvoorstel.

Logo ministerie I&W

Met de voorgestelde wetswijziging wordt het voor de minister van IenW mogelijk om een openbaredienstverplichting (public service obligation, PSO) in te stellen op specifieke routes binnen Caribisch Nederland en tussen de eilanden van Caribisch Nederland en de andere delen van het Koninkrijk. Dat wil zeggen dat de minister in de toekomst, via een ministeriele regeling, voorwaarden kan stellen aan luchtvaartmaatschappijen die vliegen op een specifieke luchtvervoerroute. Deze voorwaarden zijn bijvoorbeeld een maximale ticketprijs, een minimaal aantal vluchten, een bepaald aantal stoelen per vlucht en de garantie van continuïteit van vluchten. Ook kan de minister ervoor kiezen om via een aanbesteding één luchtvaartmaatschappij te selecteren om deze vluchten uit te voeren.

Goede bereikbaarheid

Het instellen van een openbaredienstverplichting kan bijdragen aan een goede bereikbaarheid van de openbare lichamen in Caribisch Nederland. De verwachting is dat de focus in eerste instantie zal liggen op de verbindingen tussen Sint Maarten en Saba/Sint Eustatius. Deze eilanden zijn voor hun bereikbaarheid in grote mate afhankelijk van de luchtverbindingen met Sint Maarten. De openbare lichamen en inwoners dringen al langere tijd aan op verbetering van de bereikbaarheid. Dit is van belang voor de economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en maakt bijv. ook onderwijsinstellingen en ziekenhuizen beter bereikbaar.

Consultatie

De eerste stap is nu de consultatie van het wetsvoorstel. Pas als de wet in werking treedt is het mogelijk om een PSO in te stellen. Dan moet er ook nog financiering voor gevonden worden. Hierover zal het nieuwe kabinet in de toekomst een beslissing moeten nemen.

Voor meer informatie en het reageren op het wetsvoorstel kan iedereen tot en met vrijdag 26 juli 2024 terecht op Overheid.nl | Consultatie Wijziging Luchtvaartwet BES voor grondslag openbaredienstverplichting (internetconsultatie.nl)