Verblijfsaanvraag andere nationaliteiten

Vreemdelingen die op Bonaire, Sint Eustatius of Saba willen werken óf op een van de eilanden langer dan drie maanden willen verblijven, hebben een verblijfsvergunning nodig. De stappen die u hiervoor doorloopt zijn afhankelijk van uw nationaliteit. Lees hieronder verder.

Personen met een nationaliteit uit de Lidstaten van de EU, Lidstaten van de EER (Europese Economische Ruimte), Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten, Zuid-Korea of Zwitserland

Beschikt u over een van bovenstaande nationaliteiten? Dan kunt u Bonaire, Sint Eustatius en Saba direct inreizen. Zodra u op de eilanden bent, dient u een aanvraag voor een verblijfsvergunning in.

Deze verblijfsvergunning is voor een bepaalde tijd (meestal één jaar) geldig. Vijf jaar lang dient u deze tijdelijke verblijfsvergunning te verlengen.

Als u vijf jaar of langer aaneengesloten verblijf heeft gehad binnen Caribisch Nederland, kunt u onder bepaalde voorwaarden een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Personen met de nationaliteit uit Afrika, Midden Oosten, Azië, Zuid- en Midden Amerika en het Caribisch gebied

Als u over één van bovenstaande nationaliteiten beschikt, dan moet u vóór inreis een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) aanvragen. De MVV is een soort inreisvisum.

Als positief op uw MVV-aanvraag wordt beslist, moet u een verblijfsvergunning aanvragen voor het verblijfsdoel waarvoor de MVV is afgegeven.

Als ik voor stage wil komen?

Overige nationaliteiten 

Heeft u een andere nationaliteit (niet Nederlandse of Amerikaanse)? Dan geldt voor u een andere procedure. Om stage te kunnen lopen in Caribisch Nederland dient uw stage organisatie eerst een tewerkstellingsvergunning- en verblijfsvergunning voor u aan te vragen. De geldigheidsduur van de tewerkstellings- en verblijfsvergunning voor stagiaires beloopt maximaal één jaar.

Middelen van bestaan

U dient inkomsten te hebben die  minimaal 50% bedragen van het bruto minimumloon. Het bruto minimumloon verschilt per eiland en wordt jaarlijks vastgesteld door Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Uw maandelijkse inkomsten kunnen ook bestaan uit een stagevergoeding, studiefinanciering of een combinatie van  stagevergoeding en studiefinanciering. Indien uw stage organisatie kost- en inwoning voor u vergoedt kan dit ook worden meegerekend. Voorwaarde is dat bovengenoemden  totaal minimaal 50% van het minimumloon bedragen.