Aanvraag Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV)

Voor wie is dit formulier?

Personen met een nationaliteit uit Afrika, Midden Oosten, Azië, Zuid- en Midden Amerika en het Caribisch gebied die willen werken op Bonaire, Sint Eustatius of Saba óf langer dan 3 maanden willen verblijven. Een MVV dient vóór inreis aangevraagd te worden. 

Waarom dit formulier?

Een MVV kan worden aangevraagd door uzelf of door een referent (een werkgever of eerstegraads familielid die woont op het desbetreffende eiland). Een referent dient gemachtigd te zijn door de aanvrager. Als u de MVV aanvraag zelf indient, moet u binnen 8 dagen het eiland verlaten en het besluit afwachten in het land van herkomst.  

Welke bijlagen moet ik bijsluiten?

Afhankelijk van het doel waarvoor u verblijf aanvraagt, moeten documenten worden overlegd en formulieren worden ingevuld. Welke dat zijn, staat vermeld in de bescheidenlijst op het aanvraagformulier. 

Waar dien ik mijn formulier in?

U kunt de aanvraag in persoon indienen bij een van de loketten van de IND-unit Caribisch Nederland. De behandeling van de aanvraag mag u niet op Bonaire, Sint Eustatius of Saba afwachten. Indien u tijdens de indiening van de MVV-aanvraag op Bonaire, Sint Eustatius of Saba bent, dient u binnen 8 dagen het eiland te verlaten. Vervolgens wacht u het besluit af in het land van herkomst.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Als u uw aanvraag in persoon heeft ingediend bij één van de loketten van de IND-unit Caribisch Nederland en uw aanvraag is volledig, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Als uw aanvraag niet compleet is, kan deze niet worden beoordeeld. U ontvangt schriftelijk bericht als er op uw aanvraag is beslist. Houd rekening met een behandelingstermijn van maximaal drie maanden. Het IND streeft er naar om het binnen twee maanden af te ronden indien uw aanvraag volledig is.

Wat als mijn aanvraag is goedgekeurd?

Als positief op uw MVV-aanvraag wordt beslist, dient u binnen drie maanden na ontvangst van uw MVV Bonaire, Sint Eustatius of Saba in te reizen. Binnen drie dagen na inreis moet u bij één van de loketten van de IND-Caribisch Nederland een verblijfsvergunning aanvragen voor het verblijfsdoel waarvoor de MVV is afgegeven.