Aanvraag Verblijfsvergunning bepaalde tijd

Voor wie is dit formulier?

Personen met een nationaliteit uit de Lidstaten van de EU, Lidstaten van de EER (Europese Economische Ruimte), Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten, Zuid-Korea of Zwitserland die op Bonaire, Sint Eustatius of Saba willen werken óf langer dan drie maanden willen verblijven. 

Waarom dit formulier?

Met dit formulier kunt u een aanvraag om een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd indienen, terwijl u niet hoeft te beschikken over een geldige MVV. 

Welke bijlagen moet ik bijsluiten?

Naast het aanvraagformulier dient u ook andere documenten te overleggen en leges te betalen. Welke dat zijn is afhankelijk van uw situatie. De benodigde documentatie staat vermeld in de bescheidenlijst op het aanvraagformulier. Zorg dat u alles toevoegt. Enkel volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Waar dien ik mijn formulier in?

U kunt uw aanvraag in persoon indienen bij een van de loketten van de IND-unit Caribisch Nederland. U dient hiervoor (tijdig) een afspraak te maken. Kijk voor de contactgegevens en openingstijden van alle IND kantoren op de contactpagina.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Als u uw aanvraag in persoon heeft ingediend bij één van de loketten van de IND-unit Caribisch Nederland en uw aanvraag is volledig, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Als uw aanvraag niet compleet is, kan deze niet worden beoordeeld. U ontvangt schriftelijk bericht als er op uw aanvraag is beslist. Houd daarbij rekening met een behandelingstermijn van maximaal zes maanden. De IND streeft er naar om een aanvraag binnen drie maanden af te ronden. Als blijkt dat u niet voldoet aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning waarvoor u een wijziging heeft aangevraagd, dan zal de IND-unit Caribisch Nederland toetsen of u in aanmerking komt voor een verlenging van uw huidige verblijfsvergunning.

Wat als mijn aanvraag is goedgekeurd?

Als uw aanvraag Verblijfsvergunning is goedgekeurd, moet u zich bij Burgerzaken inschrijven in de basisadministratie. Dit is verplicht. Als u zich heeft ingeschreven wordt er bij Burgerzaken een identiteitsbewijs (sedula) voor u gemaakt.

Klik hier voor meer informatie over Burgerzaken Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Let op: U verlaat de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland. 

Let op!

Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Wilt u langer blijven, verleng uw verblijfsvergunning dan tijdig.