Verlenging Verblijfsvergunning bepaalde tijd

Als u een verblijfsvergunning heeft, dan is deze geldig voor een bepaalde periode. Als de geldigheidsduur is verlopen, dient u Bonaire, Sint Eustatius of Saba in principe binnen vier weken te verlaten. Als u uw verblijf op de openbare lichamen wilt verlengen, dan adviseren wij u om vier maanden vóór het verlopen van u verblijfsvergunning het proces aan te vangen om een aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur in te dienen.

Voor wie is dit formulier?

Personen met een Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd waarvan de geldigheidsduur binnenkort afloopt, maar die hun verblijf op de openbare lichamen willen verlengen. U kunt dit formulier enkel gebruiken wanneer u: 

  • op dit moment een geldige verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft in de openbare lichamen; én
  • uw vergunning wilt verlengen met hetzelfde verblijfsdoel; én
  • er geen veranderingen zijn in uw situatie die gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht.

Waarom dit formulier?

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de verlenging van de geldigheidsduur van uw Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. 

Welke bijlagen moet ik bijsluiten?

Naast het aanvraagformulier dient u ook andere documenten te overleggen en leges te betalen. Welke dat zijn is afhankelijk van uw situatie. De benodigde documentatie staat vermeld in de bescheidenlijst op het aanvraagformulier. Zorg dat u alles toevoegt. Enkel volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is één van de vereiste documenten die nodig is voor het aanvragen van een verlenging van een verblijfsvergunning. De IND vraagt dit document zelf aan bij het Openbaar Ministerie.

Wanneer dien ik mijn aanvraag in? 

Een aanvraag voor de verlenging van een verblijfsvergunning kan vier maanden vóór vervaldatum van de lopende vergunning ingediend worden bij de IND Caribisch Nederland. Dien geen aanvraag in als uw verblijfsvergunning nog langer dan vier maanden geldig is. Dit kan een reden zijn om uw aanvraag af te wijzen. Wacht ook niet tot het laatste moment om uw verlengingsaanvraag in te dienen!

Waar dien ik mijn formulier in?

U kunt uw aanvraag in persoon indienen bij een van de loketten van de IND-unit Caribisch Nederland. U dient hiervoor (tijdig) een afspraak te maken. Kijk voor de contactgegevens en openingstijden van alle IND kantoren op de contactpagina.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De IND-unit Caribisch Nederland beoordeelt uw aanvraag en bepaalt of u in aanmerking komt voor verlenging van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning. Of en hoe lang de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning wordt verlengd, is afhankelijk van uw situatie. Meestal kan uw verblijfsvergunning voor 1 jaar worden verlengd. Als uw aanvraag niet compleet is, kan deze niet worden beoordeeld. U ontvangt schriftelijk bericht als er op uw aanvraag is beslist.

Wat als mijn aanvraag is goedgekeurd?

Als uw aanvraag is goedgekeurd, moet u langs Burgerzaken om uw Sedula te vernieuwen. Klik hier voor meer informatie over Burgerzaken Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Let op: U verlaat de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Let op!

Als u vijf jaar of langer aaneengesloten verblijf heeft gehad binnen Caribisch Nederland, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.