Stage

Nederlanders en Amerikanen

Indien u de Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit heeft en u stage gaat lopen binnen Caribisch Nederland, dan is de volgende informatie relevant voor u.

Wel of geen aanvraag indienen?

Indien u stage gaat lopen en u 90 dagen of minder per 365 dagen binnen Caribisch Nederland zal verblijven, dan is het niet nodig om een aanvraag in te dienen voor een Verklaring van Rechtswege. U maakt dan gebruik van het vrije termijn.

Indien u stage gaat lopen en in een periode van 365 dagen langer dan 90 dagen gaat verblijven, dan dient u wel een Verklaring van Rechtswege aan te vragen bij de IND. De lengte van de stage is hierop niet van invloed.

Voorbeeld 1: In een periode van 365 dagen verblijft u 60 dagen op Bonaire , Saba en Sint Eustatius, waarvan u 20 dagen werkt. U heeft dan nog 30 dagen over van de vrije termijn, want 90 – 60 = 30. U hoeft dus geen Verklaring van Rechtswege aan te vragen.

Voorbeeld 2: In een periode van 365 dagen gaat u 100 dagen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius verblijven, waarvan u 21 dagen stage gaat open. U zal de vrije termijn overschrijden met 10 dagen, want 90 – 100 = -10. U moet dus een Verklaring van Rechtswege aanvragen.

Bij het aanvragen van een Verklaring van Rechtswege heeft u de volgende documenten nodig:

 • Aanvraagformulier IND
  • MBES08, ingevuld en ondertekend
 • Geldig paspoort
  • U dient ook uw originele paspoort aan te tonen bij het loket
 • Bewijs van huisvesting
  • Dit kan een huurovereenkomst zijn of bijvoorbeeld een brief van de uw stage organisatie. Indien uw stage organisatie verblijf voor u verzorgt (kost en inwoning), dan dient dit schriftelijk aangetoond te worden door middel van een schrijven
 • Bewijs van voldoende middelen van bestaan
  • uw stage overeenkomst of een werkgeversverklaring (MBES29) ingevuld door de stage organisatie. Hierin dienen de stageperiode en eventuele stagevergoeding vermeld te worden
  • overzicht van uw studiefinanciering (DUO). Een overzicht van DUO met uw naam waarop te zien is wat de hoogte is van uw studiefinanciering

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Indien u de afgelopen vijf jaar buiten het Nederlandse Koninkrijk verblijf heeft gehad, dient u een VOG te overleggen van deze landen. De VOG moet voorzien zijn van een apostille of legalisatie. Indien u de afgelopen vijf jaar alleen in het Nederlands Koninkrijk heeft gewoond, hoeft u geen VOG te overleggen maar zal de IND deze ambtshalve opvragen.

Indiening en verloop van de aanvraag

Het indienen van de aanvraag is mogelijk op afspraak. Indien u een afspraak wilt maken kunt u dit telefonisch doen via +599 715 8330.

De leges voor de aanvraag  bedraagt $143,- voor stagiaires van Nederlandse en Amerikaanse nationaliteit. U kunt per pin betalen bij de balie tijdens het indienen van uw aanvraag. Na het indienen van de aanvraag ontvangt u, indien u voldoet aan de voorwaarden, een Verklaring van Rechtswege waarmee u kunt aantonen dat u rechtmatig verblijf heeft binnen Caribisch Nederland.

Of u zich moet inschrijven is afhankelijk van hoe lang u zich in Caribisch Nederland bevindt. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw gemeente en/of bij de afdeling Burgerzaken van het eiland waar u zult verblijven.

Overige nationaliteiten

Heeft u een andere nationaliteit (niet Nederlandse of Amerikaanse)? Dan geldt voor u een andere procedure. Om stage te kunnen lopen binnen Caribisch Nederland dient uw stage organisatie eerst een tewerkstellingsvergunning- en verblijfsvergunning voor u aan te vragen. De geldigheidsduur van de tewerkstellings- en verblijfsvergunning voor stagiaires beloopt maximaal één jaar.

Afhankelijk van uw nationaliteit dient u de procedure in het buitenland af te wachten:

 • Personen met de nationaliteit uit Afrika, Midden Oosten, Azië, Zuid- en Midden Amerika en het Caribisch gebied: Als u over één van bovenstaande nationaliteiten beschikt, dan moet u vóór inreis een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) aanvragen. De MVV is een soort inreisvisum.
 • Personen met een nationaliteit uit de Lidstaten van de EU, Lidstaten van de EER (Europese Economische Ruimte), Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten, Zuid-Korea of Zwitserland. Beschikt u over een van bovenstaande nationaliteiten? Dan kunt u Bonaire, Sint Eustatius en Saba direct inreizen. 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

U dient een VOG te overleggen van de landen waarin u de afgelopen jaren verblijf heeft gehad.  De VOG moet voorzien zijn van een apostille of legalisatie.

Middelen van bestaan

U dient inkomsten te hebben die  minimaal 50% van het bruto minimumloon. Het bruto minimumloon verschilt per eiland en wordt jaarlijks vastgesteld door Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zie hier.

Uw maandelijkse inkomsten kunnen ook bestaan uit een stagevergoeding, studiefinanciering of een combinatie van  stagevergoeding en studiefinanciering. Indien uw stage organisatie kost- en inwoning voor u vergoedt kan dit ook worden meegerekend. Voorwaarde is dat bovengenoemden  totaal minimaal 50% van het minimumloon bedragen.

Indiening en verloop van de aanvraag

Het indienen van de aanvraag is mogelijk op afspraak. Indien u een afspraak wilt maken kunt u dit telefonisch doen via +599 715 8330.

De leges voor de aanvraag  bedragen $237,- voor stagiaires met een andere nationaliteit dan  Amerikaanse en Nederlandse. U kunt per pin betalen bij de balie tijdens het indienen van uw aanvraag.

Na het indienen van de aanvraag ontvangt u, indien u voldoet aan de voorwaarden, een Verklaring van Rechtswege waarmee u kunt aantonen dat u rechtmatig verblijf heeft op de CN-eilanden. Of u zich moet inschrijven is afhankelijk van hoe lang u in Caribisch Nederland verblijft. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw gemeente en/of bij de afdeling Burgerzaken van het eiland waar u zult verblijven.