Aanvraag Verblijfsvergunning onbepaalde tijd

Voor wie is dit formulier?

Personen die: 

  • Vijf jaar of langer ononderbroken rechtmatig in de openbare lichamen wonen op basis van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd; of

  • In aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op grond van wedertoelating. (Bedoeld voor oud-Nederlanders en vreemdelingen die tenminste in het verleden een aantal jaren in de openbare lichamen een verblijfsvergunning hebben gehad).

Waarom dit formulier?

Met dit formulier kunt u een aanvraag om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd indienen.

Welke bijlagen moet ik bijsluiten?

Naast het aanvraagformulier dient u ook andere documenten te overleggen en leges te betalen. Welke dat zijn is afhankelijk van uw situatie. De benodigde documentatie staat vermeld in de bescheidenlijst op het aanvraagformulier. Zorg dat u alles toevoegt. Enkel volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Waar dien ik mijn formulier in?

U kunt uw aanvraag in persoon indienen bij een van de loketten van de IND-unit Caribisch Nederland. U dient hiervoor (tijdig) een afspraak te maken. Kijk voor de contactgegevens en openingstijden van alle IND kantoren op de contactpagina.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Als u uw aanvraag in persoon heeft ingediend bij één van de loketten van de IND-unit Caribisch Nederland en uw aanvraag is volledig, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Als uw aanvraag niet compleet is, kan deze niet worden beoordeeld. U ontvangt schriftelijk bericht als er op uw aanvraag is beslist. Als blijkt dat u niet voldoet aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning waarvoor u een wijziging heeft aangevraagd, dan zal de IND-unit Caribisch Nederland toetsen of u in aanmerking komt voor een verlenging van uw huidige verblijfsvergunning.

Wat als mijn aanvraag is goedgekeurd?

Als uw aanvraag is goedgekeurd, moet u met uw beschikking langs Burgerzaken om uw Sedula voor vijf jaar te vernieuwen.Klik hier voor meer informatie over Burgerzaken Bonaire, Saba en Sint Eustatius