Verblijfsvergunning bepaalde tijd met MVV

Voor wie is dit formulier?

Personen die naar de openbare lichamen zijn gekomen met een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) en hier willen verblijven met hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor ze de MVV hebben gekregen. Als het verblijfsdoel hetzelfde is, maar er is een verandering in uw persoonlijke situatie of die van uw referent (de verblijfsgever), dan moet u kopieën van documenten bijvoegen die aantonen wat er is gewijzigd. 

Waarom dit formulier?

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd op de openbare lichamen.

Welke bijlagen moet ik bijsluiten?

Afhankelijk van het doel waarvoor u verblijf aanvraagt, moeten documenten worden overlegd en formulieren worden ingevuld. Welke dat zijn, staat vermeld in de bescheidenlijst op het aanvraagformulier. 

Waar dien ik mijn formulier in?

Als positief op uw MVV-aanvraag is beslist, dient u binnen drie maanden na ontvangst van uw MVV Bonaire, Sint Eustatius of Saba in te reizen. Binnen drie dagen na inreis moet u bij één van de loketten van de IND-Caribisch Nederland een verblijfsvergunning aanvragen voor het verblijfsdoel waarvoor de MVV is afgegeven. Kijk voor de contactgegevens en openingstijden van alle IND kantoren op de contactpagina. Link naar contactpagina

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Als u uw aanvraag in persoon heeft ingediend bij één van de loketten van de IND-unit Caribisch Nederland en uw aanvraag is volledig, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Als uw aanvraag niet compleet is, kan deze niet worden beoordeeld. U ontvangt schriftelijk bericht als er op uw aanvraag is beslist. 

Wat als mijn aanvraag is goedgekeurd? 

Als uw aanvraag is goedgekeurd, moet u zich bij Burgerzaken inschrijven in de basisadministratie. Dit is verplicht. Als u zich heeft ingeschreven wordt er bij Burgerzaken een identiteitsbewijs (sedula) voor u gemaakt. Hiervoor dient u de volgende originele documenten mee te nemen (geen kopieën):

  • De beschikking van de IND (waarin staat dat u een verblijfsvergunning is verleend)
  • Een paspoort
  • Geboorteakte (niet ouder dan twaalf maanden)
  • Huwelijksakte (niet ouder dan zes maanden en indien van toepassing)
  • Echtscheidingsakte (niet ouder dan zes maanden en indien van toepassing)
  • Verklaring burgerlijke staat (niet ouder dan zes maanden en indien niet eerder gehuwd)
  • Een verhuisbericht/bericht van uitschrijving (niet ouder dan drie maanden, en alléén wanneer men vanuit het koninkrijk komt!)

Klik hier voor meer informatie over Burgerzaken.

Let op!

Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Wilt u langer blijven, verleng uw verblijfsvergunning dan tijdig.