Met wie krijgen kinderen en ouders te maken bij een conflictscheiding?

Advocaat

Ouders die getrouwd zijn, hebben een advocaat nodig om te kunnen scheiden. Zij moeten hier zelf voor zorgen. De advocaat is aanwezig bij de rechtszitting. De advocaat kan ook mediator zijn.

Mediator

Een mediator is een bemiddelaar, iemand die als werk heeft om conflicten op te lossen. Hij gaat met de ouders en het kind praten om te horen wat ze willen. Hij probeert op die manier de ouders te helpen, zodat zij het eens worden over de zorg voor de kinderen na de scheiding. Ouders kunnen bij Jeugdzorg CN of Centrum Jeugd en Gezin terecht voor bemiddeling bij een conflictscheiding.

Raadsonderzoeker

Dit is een medewerker van de Voogdijraad CN die advies geeft bij een conflictscheiding, als de rechter hierom vraagt. Het gaat over hoe de zorg voor de kinderen het beste geregeld kan worden, of over gezag of alimentatie. De raadsonderzoeker voert gesprekken met de ouders, kinderen en anderen die het gezin goed kennen. Het is zijn taak om op te komen voor het belang van het kind. Zijn advies gaat naar de rechter.

Rechter

Een familierechter neemt een beslissing over wat de beste regeling is voor de kinderen. Dit gebeurt in een bijeenkomst in de rechtbank: de rechtszitting.