Wat is het effect van een scheiding op kinderen?

Een scheiding tussen ouders kan pijnlijk zijn voor kinderen. Kinderen ervaren soms op korte en lange termijn problemen na een scheiding. Voorbeelden van problemen zijn:

 • Emotionele problemen zoals stress, een laag zelfbeeld, angstige of depressieve gevoelens;
 • Gedragsproblemen zoals agressie, boosheid, vormen van delinquentie, vandalisme en gebruik van verdovende middelen;
 • Sociale problemen zoals spanningen in de ouder-kind relatie en problemen met vrienden
 • Verminderende schoolprestaties

Niet alle kinderen ervaren problemen van een scheiding. Met veel kinderen gaat het na verloop van tijd weer redelijk tot goed. Maar een aantal kinderen ervaart voor een langere tijd problemen. Als een scheiding tussen ouders met veel conflicten en geweld verloopt – een conflictscheiding – dan zijn de gevolgen voor kinderen vaak ernstiger.

Negatieve gevolgen die bij kinderen kunnen voorkomen zijn loyaliteitsproblemen, oudervervreemding, ouderafwijzing en het verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van de ouder. Kinderen kunnen het gevoel krijgen dat zij tussen hun ouders moeten kiezen. Zij kunnen één van de ouders afwijzen om aan een vijandige sfeer te ontkomen of zij kunnen zich verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van de ouder.

Do's voor ouders en jeugdigen

Do’s voor ouders

Do’s voor jeugdigen                   

 • Bescherm uw kind door liefde en aandacht te geven en af te schermen van ruzies.                                                                                   
 • Geef je mening en zeg wat je graag wilt zeggen. Maar ouders beslissen.
 • Besef dat ook jonge kinderen last hebben van conflicten en stress.
 • Bespreek je gevoelens over de scheiding met iemand uit je omgeving of met een professional.
 • Wees u hiervan bewust: kinderen mogen en kunnen hun mening geven. Maar ouders beslissen.
 • Weet dat jij het recht hebt om van beide ouders te houden en ze trouw te blijven.
 • Weet dat gelijkwaardig ouderschap niet betekent dat de zorg precies gelijk verdeeld moet worden.
 • Weet dat als een ouder jou na de scheiding als volwassene  gaat behandelen, dit niet juist is. Je hebt het recht om kind te blijven in de relatie met je ouders.
 • Weet dat kinderen niet per definitie beter af zijn bij de ouder van het zelfde geslacht.                                      
 • Wat er ook gebeurt met je ouders, je hebt recht op verzorging.
 • Vertel uw kind – het liefst samen – wat er gaat gebeuren.
 • Probeer jezelf beter te begrijpen door te praten, een dagboek bij te houden of informatie op te zoeken.
 • Zeg het kind duidelijk en herhaaldelijk dat de scheiding niet zijn schuld is.
 • Accepteer dat je je eigen gevoelens niet allemaal kent en begrijpt.
 • Geef uw kind het gevoeld dat het van beide ouders mag houden.
 • Wees je bewust: Ouders hebben hun problemen, jij hebt de jouwe en die wil je ook zelf oplossen. Jij hoeft niet de problemen van je ouders op te lossen.
 • Breng de school/kinderopvang/clubs op de hoogte van veranderingen.
 • Vraag je ouders hulp te zoeken als ze niet goed met elkaar kunnen praten.
 • Stimuleer het contact met de andere ouder.
 • Zoek hulp als je merkt dat je het zelf (te) moeilijk hebt.