Schoolbenodigdheden

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs en heeft u schoolspullen nodig? SZW helpt u!

U kunt bij de RCN unit SZW een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten voor schoolbenodigdheden en schooluniformen. Gaat uw kind naar het basisonderwijs? Dan kunt u terecht bij het Openbaar Lichaam. 

Het SZW school-pakket bestaat uit diverse waardebonnen voor schooluniformen, schoenen , schrijfwaar, etc. Klik op het eiland waar u woont om te lezen of u in aanmerking komt, wanneer u de aanvraag kunt doen en wat u mee moet nemen. 

Op Saba kunt u voor een tegemoetkoming voor schoolbenodigdheden en schooluniformen voor kinderen van zowel de basisschool als de middelbare school terecht bij het Openbaar lichaam Saba. Kijk voor meer informatie op: www.sabagov.com.