Saba

Op Saba kunt u voor een tegemoetkoming voor schoolbenodigdheden en schooluniformen voor kinderen van zowel de basisschool als de middelbare school terecht bij het Openbaar Lichaam, afdeling Community Development aan de Upper Road 4 in The Bottom.

Kijk voor meer informatie op: https://www.sabagov.com