Saba

Voorwaarden voor ouders/verzorgers

  • Uw kind zit op het voortgezet onderwijs, of start komend schooljaar.
  • U staat minimaal 5 jaar ingeschreven in de basisadministratie van het Openbaar Lichaam Saba.
  • Uw kind is ingeschreven in de basisadministratie van het Openbaar Lichaam Saba.
  • Het gezamenlijk inkomen van u als ouder(s)/verzorger(s) is bij 1 kind niet meer dan $1.495 netto per maand. Bij twee kinderen mag het gezamenlijk inkomen niet meer zijn dan $1.645 netto per maand. Bij 3 of meer kinderen is de inkomensgrens $1.795.

Aanvraag indienen

U kunt terecht bij het SZW-kantoor om uw aanvraag te doen voor kinderen in het voortgezet onderwijs. Het SZW-kantoor aan de Cap. Matthew Levenstone Street is geopend van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 12.00 uur. Het is ook mogelijk om digitaal een aanvraag in te dienen door het aanvraagformulier te downloaden en samen met een scan of duidelijke foto van onderstaande documenten te e-mailen aan szw.saba@rijksdienstcn.com.

Wilt u de schoolspullen ontvangen voor de start van het nieuwe schooljaar? Dien dan uw aanvraag in vóór 1 augustus.

Welke documenten moet u meebrengen?

  • Geldige sedula van aanvrager
  • Loonstroken van de laatste 2 maanden
  • Bankafschriften van de laatste 2 maanden
  • Indien voogd/ wettelijk vertegenwoordiger: een beschikking waaruit blijkt dat u belast bent met de zorg voor het kind.
  • Inschrijvingsbewijs van de school of het laatste lagere schoolrapport van uw kind(eren).

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Onderstand van de RCN unit SZW via: 

Telefoon: +599 416 3804
Email: szw.saba@rijksdienstcn.com

Heeft u vragen over de tegemoetkoming voor kinderen in het basisonderwijs? Dan verwijzen we u graag door naar het Openbaar Lichaam Saba.