Sint Eustatius

Voorwaarden voor ouders/verzorgers

  • Uw kind zit op het voortgezet onderwijs, of start komend schooljaar.
  • U staat minimaal 5 jaar ingeschreven in de basisadministratie van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius.
  • Uw kind is ingeschreven in de basisadministratie van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius.
  • Het gezamenlijk inkomen van u als ouder(s)/verzorger(s) is niet meer dan $2100 netto per maand.

Aanvraag indienen

Het SZW-kantoor aan Mazinga Square is geopend van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 12.00 uur en ’s middags op afspraak. Het is ook mogelijk om digitaal een aanvraag in te dienen door het aanvraagformulier te downloaden en samen met een scan of duidelijke foto van onderstaande documenten te e-mailen aan szw.statia@rijksdienstcn.com

Wilt u de schoolspullen ontvangen voor de start van het nieuwe schooljaar? Dien dan uw aanvraag in vóór 1 augustus.

Welke documenten moet u meebrengen?

  • Geldige ID van aanvrager
  • Geldige ID van de kinderen
  • Loonstroken van de laatste 2 maanden
  • Bankafschriften van de laatste 2 maanden
  • Indien voogd/ wettelijk vertegenwoordiger: een beschikking waaruit blijkt dat u belast bent met de zorg voor het kind.
  • Inschrijvingsbewijs van de school of het laatste lagere schoolrapport van uw kind(eren).

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Onderstand van de RCN unit SZW via:

Telefoon: +599 318 3376
WhatsApp: +599 790 0052
Email: szw.statia@rijksdienstcn.com

Heeft u vragen over de tegemoetkoming voor kinderen in het basisonderwijs? Dan verwijzen we u graag door naar het Openbaar Lichaam Sint Eustatius. https://www.statiagovernment.com/