Bonaire

Voorwaarden voor ouders / verzorgers

 • Uw kind zit op het voortgezet onderwijs, of start komend schooljaar.
 • U staat minimaal 5 jaar ingeschreven in de basisadministratie van het Openbaar Lichaam Bonaire. 
 • Uw kind is ingeschreven in de basisadministratie van het Openbaar Lichaam Bonaire. 
 • Het gezamenlijk inkomen van u als ouder(s)/verzorger(s) is niet meer dan $ 2100 netto per maand.

Aanvraag indienen

U kunt een aanvraag indienen tijdens de speciale spreekuren bij het SZW-kantoor in Playa, in juni en juli:

 • Op zaterdag 29 juni en 6 juli 2024 van 09:00 tot 14:00 uur;
 • De hele maand juli op maandag, dinsdag en woensdag van 13.30 tot 16.00 uur.

Het is ook mogelijk om digitaal een aanvraag in te dienen door het aanvraagformulier te downloaden en samen met een scan of duidelijke foto van onderstaande documenten te e-mailen aan onderstand@rijksdienstcn.com.

Indien het voor u niet mogelijk is om langs te komen of om een digitale aanvraag in te dienen, kunt u contact met ons opnemen voor een afspraak.

We verzoeken u om goed voorbereid te komen en alle onderstaande documenten mee te nemen. Op deze manier kunnen we uw verzoek snel afhandelen. 

Welke documenten moet u meebrengen?

 • Geldige sédula van aanvrager(s) 
 • Geldige sédula van de kinderen 
 • Loonstroken van de laatste 2 maanden 
 • Bankafschriften van de laatste 2 maanden 
 • Indien voogd/ wettelijk vertegenwoordiger: een beschikking waaruit blijkt dat u belast bent met de zorg voor het kind. 
 • Inschrijvingsbewijs van de school of het laatste lagere schoolrapport van uw kind(eren).

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Onderstand van de RCN unit SZW via:

Telefoon: +599 715 8851

WhatsApp: +599 795 5053

Email: onderstand@rijksdienstcn.com

Kinderen in het basisonderwijs

Voor meer informatie over de vergoeding voor kinderen in het basisonderwijs, verwijzen wij u graag door naar het Openbaar Lichaam Bonaire: https://bonairegov.com/inwoners/back-to-school