Bonaire

Voorwaarden voor ouders / verzorgers

 • Uw kind zit op het voortgezet onderwijs, of start komend schooljaar.
 • U staat minimaal 5 jaar ingeschreven in de basisadministratie van het Openbaar Lichaam Bonaire.
 • Uw kind is ingeschreven in de basisadministratie van het Openbaar Lichaam Bonaire.
 • Het gezamenlijk inkomen van u als ouder(s)/verzorger(s) is bij 1 kind niet meer dan $1.254 netto per maand. Bij twee kinderen mag het gezamenlijk inkomen niet meer zijn dan $1.380 netto per maand. Bij 3 of meer kinderen is de inkomensgrens $1.505.

Aanvraag indienen

U kunt een aanvraag indienen tijdens de speciale spreekuren in juni en juli:

 • Rincon (oude bestuurskantoor)
  7, 8, en 9 juni tussen 15.00 en 20.00 uur
 • Avanti Antriol (Plasa Chiku Goeloe) 
  14, 16 en 17 juni tussen 15.00 en 20.00 uur
 • Playa (SZW-kantoor) 
  Vanaf 20 juni en de hele maand juli: Maandag tot en met donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur.


Het is ook mogelijk om digitaal een aanvraag in te dienen door het aanvraagformulier te downloaden en samen met een scan of duidelijke foto van onderstaande documenten te e-mailen aan onderstand@rijksdienstcn.com

Indien het voor u niet mogelijk is om langs te komen of om een digitale aanvraag in te dienen, kunt u contact met ons opnemen voor een afspraak. 

We verzoeken u om goed voorbereid te komen en alle onderstaande documenten mee te nemen. Op deze manier kunnen we uw verzoek snel afhandelen.  

Welke documenten moet u meebrengen?

 • Geldige sédula van aanvrager(s)
 • Loonstroken van de laatste 2 maanden
 • Bankafschriften van de laatste 2 maanden
 • Indien voogd/ wettelijk vertegenwoordiger: een beschikking waaruit blijkt dat u belast bent met de zorg voor het kind.
 • Inschrijvingsbewijs van de school of het laatste lagere schoolrapport van uw kind(eren).

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Onderstand van de RCN unit SZW via: 

Telefoon: +599 715 8845
WhatsApp: +599 781 0343
Email: onderstand@rijksdienstcn.com

Kinderen in het basisonderwijs

Op Bonaire zal het OLB tijdens de speciale spreekuren in Rincon en Antriol ook aanwezig zijn. Het is dan dus mogelijk om in één keer  een aanvraag in te dienen voor kinderen in het middelbaar onderwijs en voor kinderen in het basisonderwijs.

Voor meer informatie over de vergoeding voor kinderen in het basisonderwijs, verwijzen wij u graag door naar het Openbaar Lichaam Bonaire.

Samenleving en Zorg, afdeling Sociale Zaken
Telefoon: +599 717 2211 / 777 3753
E-mail: nihaila.bernadina@bonairegov.com
Adres: Kaya Neerlandia 41
www.bonairegov.com