Minimumloon en werkomgeving

U heeft als werknemer recht op het wettelijk minimumloon (WML) en op een veilige en gezonde werkomgeving. Er wordt een boete opgelegd aan werkgevers die minder betalen dan het wettelijk minimumloon of geen goede werksituatie bieden.

Minimumloon

Het minimumloon is vastgesteld in de Wet minimumlonen BES om onderbetaling tegen te gaan. Zie voor alle bedragen de tabel minimumloon.

Indien u minder dan het minimum uurloon krijgt uitbetaald, dan kunt u terecht bij de afdeling Arbeidszaken voor vragen of bemiddeling. Indien bemiddeling niet leidt tot het uitbetalen van het minimumloon, dan kunt u een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie kan dan een onderzoek instellen en naleving van de wet afdwingen.

Veilig en gezond werken

In de Arbeidsveiligheidswet BES en de onderliggende besluiten zijn regels opgenomen over veilig en gezond werken. Heeft u een klacht over de veiligheid op het werk dan kunt u een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie onderzoekt uw klacht en kan de naleving van de wet afdwingen.

Werk- en rusttijden

In de Arbeidswet 2000 BES en de onderliggende besluiten zijn werk- en rusttijden vastgelegd. Als er onenigheid is tussen de werknemer en werkgever over de werk- en rusttijden, dan kunt u terecht bij de afdeling Arbeidszaken voor bemiddeling. Indien bemiddeling niet leidt tot een regeling die binnen de wettelijke regels valt, dan kunt u een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie stelt dan een onderzoek in en dwingt indien nodig naleving van de wet af.

Andere vraag werksituatie

Als u andere vragen heeft over uw contract of uw werksituatie, kunt (als werkgever of werknemer) terecht bij de afdeling Arbeidszaken. De medewerker Arbeidszaken heeft een neutrale positie en kan u advies geven. U kunt langskomen bij de spreekuren van Arbeidszaken, bellen naar 715-8888 of e-mailen naar arbeidszaken@rijksdienstcn.com.