Ontslag

U mag als werknemer niet zomaar ontslagen worden. Daar moet een goede reden voor zijn. De werkgever moet zich houden aan regels over de ontslagprocedure. Als u zelf ontslag wilt nemen, moet u zich houden aan de regels uit uw arbeidsovereenkomst. Klik op uw situatie als werknemer of als werkgever voor meer informatie over uw rechten en plichten bij ontslag.

De officiële wet- en regelgeving omtrent ontslag vindt u in de Wet Beëindiging Arbeidsovereenkomsten BES en de Regeling beëindiging arbeidsovereenkomsten BES.