Visserij

Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor een goed beheer van de commerciële visserij in de exclusieve economische zone (EEZ) van Caribisch Nederland en heeft samen met de openbare lichamen de verantwoordelijkheid voor de visserij in de territoriale wateren. Voor het beheer van de visserij wordt samengewerkt met de andere landen van het Koninkrijk, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Deze samenwerking vindt plaats in de zogeheten EEZ-Commissie

Visserijbeheerplan Caribisch Nederland

Het visserijbeheerplan Caribisch Nederland onder de titel ‘Sustainable Fisheries Plan Caribbean Netherlands 2020-2030’  is het kader voor het visserijbeheer in Caribisch Nederland. Het betreft de periode 2020-2030 en is een onderdeel van het Natuur en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030. De visie in dit plan voor de visserij in Caribisch Nederland is “To develop a sustainable and profitable fishery, aimed at conserving the natural environment and ensuring food security in the Caribbean Netherlands, for the benefit of its biodiversity, its residents, the local economy, and future generations.”

Regels en vergunningen

Voor het vissen in de EEZ en voor het vissen met vaartuigen groter dan 12 meter in de territoriale wateren in Caribisch Nederland is een vergunning van de minister van LNV vereist. Vaartuigen die met maximaal vier handlijnen vissen zijn uitgezonderd van deze vergunning verplichting. De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben de bevoegdheid aanvullende regels en beleid vast te stellen voor visserij in de territoriale wateren.

In de Visserijwet BES en het Visserijbesluit BES zijn er regels opgenomen ten aanzien van de soorten waar gevist op mag worden en de materialen waarmee gevast mag worden. Daarnaast is het verboden op bepaalde soorten te vissen op basis van natuurwet- en regelgeving. De EEZ van Caribisch Nederland is aangewezen als het Yarari-reservaat voor zeezoogdieren, haaien en roggen. Een overzicht van de wet- en regelgeving vindt u hier.

De Visserij Commissie BES adviseert de minister op aanvragen van visvergunningen en het beheer van de visserij in Caribisch Nederland. De Visserij Commissie BES bestaat uit vertegenwoordigers van elk van de drie eilanden, plus een onafhankelijke voorzitter. Het ministerie van LNV voert het secretariaat. De samenvattingen van de vergaderingen van deze commissie vindt u hier.